Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företagen får sköta mer utvecklingsarbete

Från 2015
Uppdaterad 14.08.2015 17:31.
Barn i Haiti efter jordbävninge 2010.
Bildtext Kyrkans utlandshjälp som bland annat bedriver arbete i Haiti, får minskade anslag till följd av budgetnedskärningen.
Bild: Catianne Tijerina / ACT-allianssi / Kyrkans Utlandshjälp

Medan det finländska utvecklingsarbetet skärs ner med 200 miljoner euro, satsar regeringen allt mer pengar på företagens möjligheter att bidra till en uppbyggnad av utvecklingsländerna.

- Det här är ett sätt att fortsättningsvis hjälpa de länder som själva saknar möjligheter att utveckla exempelvis infrastruktur och samtidigt kunna skapa arbetsplatser för företagen som vill satsa på tillväxtländerna, säger utrikeshandels- och biståndsministern Lenita Toivakka (Saml).

Inga anslag dras tillbaka

Toivakka tycker det är tråkigt att nedskärningarna blir så stora och förstår att det kommer att drabba många organisationer som jobbar i utvecklingsländerna, men hon vidhåller att man försöker minimera konsekvenserna.

Lenita Toivakka.
Bildtext Utrikeshandels- och biståndsminister Lenita Toivakka.
Bild: Inka Hannonen / Yle

- Inga projekt avbryts och beviljade pengar dras inte in. Däremot är det tråkigt att vissa projekt inte kan garanteras fortsättning.

Framför allt medborgarorganisationerna är oroade över de följder de ekonomiska nedskärningarna får för deras verksamhet, och hundratals finländska jobb inom biståndssektorn kan dras in.

Utrikesministeriet utvärderar nu verksamheten och resultaten för medborgarorganisationerna, för att sovra ut de projekt som går i linje med regeringsprogrammet.

- Vi satsar fortsättningsvis 713 miljoner euro på bistånd. Och det vi betonar nu är bland annat kvinnors och flickors ställning, sunt styrelseskick och utvecklingsländernas förmåga att uppbära skatter, säger Toivakka.

Företagen i fokus

Inom de här sektorerna har Finland en stark ställning och ett kunnande som är värt att hålla fast vid, anser Toivakka. Dessutom sätts också mera vikt och resurser vid företag som kan etablera verksamhet i utvecklingsländer. 130 miljoner euro flyttas till företagsfinansiering i utvecklingsländer genom Finnfund. Det här ser man på Utrikesministeriet som ett sätt att omkanalisera biståndet.

- Vi kommer att se mera investeringar i utvecklingsländerna till följd av fondens verksamhet, säger Pekka Puustinen som är chef för avdelningen för utvecklingssamarbete på Utrikesministeriet.

Han säger att intresset bland företag att söka nya marknader i utvecklingsländerna har varit överraskande stort till följd av möjligheterna att få finansiering genom Finnfunds. Framför allt handlar det om företag som kan hjälpa utvecklingsländerna med infrastrukturprojekt och ren teknologi, som det finns behov för, men inte tillräcklig kompetens i utvecklingsländerna.

Målet på sikt 0,7 procent av BNP

På ministeriet anser man att nedskärningen i biståndet ger en bättre möjlighet att fokusera på områden man behärskar. I höst görs en ny linjedragning för Finlands biståndspolitik, där man med regeringsprogrammet som grund stakar ut nya riktlinjer.

Den stora inbesparingen i biståndet gör att Finland nu landar på hälften av de av FN uppsatta biståndsmålen. Före nedskärningarna rörde sig biståndet kring 0,6 procent av BNP, medan man nu landar på 0,35 procent. Men planen är att i framtiden åter öka anslagen.

- Vårt långsiktiga mål är att när det går bättre för Finlands ekonomi nå upp till den eftersträvansvärda nivån på 0,7 procent, säger Lenita Toivakka.