Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskspråkiga psykoterapeuter kan bli bristvara i framtiden

Från 2015
Uppdaterad 17.08.2015 06:26.
Psykoterapi

Det har inte ordnats någon psykoterapiutbildning på svenska på hela tio år, på grund av det bristande deltagarintresset. Om fem till tio år kan det råda verklig brist på svenskspråkiga psykoterapeuter.

En psykolog eller psykiater måste gå en terapiutbildning för att vara kompetent att göra ett långsiktigt psykoterapiarbete.

I Finland finns bara en aktör som utbildar psykodynamiska psykoterapeuter på svenska och det är Finlands svenska psykoterapiförening, som numera ordnar utbildningen i samarbete med Helsingfors universitet.

I tio år har intresset för psykoterapi bland finlandssvenskarna varit så lågt att man inte fått ihop en kurs.

Psykolog Axel Aminoff specialiserar sig som bäst till psykodynamisk psykoterapeut, men han måste göra det på finska.

- Psykoterapin lider om du inte får tala ditt modersmål, för du kan inte uttrycka dig själv. Det är mycket viktigare än att få läkarvård eller gå till biblioteket på sitt modersmål, säger Aminoff.

Priset kan vara avskräckande

Psykoterapiutbildningen räcker ofta tre till fyra år och kostar en hel del.

Priset på utbildningen höjdes med 60 procent sedan den började stå i universitetens regi.

Orsaken är att psykoterapin enligt lag klassas som kompletteringsutbildning och inte specialutbildning. Det gör att universiteten inte kan ansöka om budgetmedel för utbildningen.

Både på finskt och svenskt håll måste en psykoterapistuderande betala mellan 30 000 till 50 000 euro för sin utbildning.

Jan-Eric Bärlund, doktor i psykologi och psykoterapeututbildare vid Helsingfors universitet, misstänker att priset är avskräckande för många studerande.

- Jag antar att den största enskilda orsaken är det ekonomiska, eftersom utbildningarna som nu sker inom universiteten är avsevärt dyrare innan reformen kom, säger Bärlund.

psykoterapeut
Bildtext Jan-Eric Bärlund

Bärlund tycker visserligen att det är bra att beslutsfattarna har tagit psykoterapiutbildningen på allvar då de flyttade den till universitetet i och med den nya reformen.

Han hoppas ändå att psykoterapin skulle klassas som en specialiseringsutbildning i framtiden, så att universiteten skulle kunna ansöka om budgetmedel.

Då skulle utbildningen också kunna bli betydligt billigare.

Tidigare har psykoterapin lagts i samma korg som homeopati

Psykoterapin är en djupgående psykologisk vård av psykiska problem.

Patienten träffas med terapeuten flera gånger i veckan under ibland flera års tid.

I dag är det däremot mera modernt att bota patienter med mediciner och korta vårdkontakter.

För ett eller två år sedan åt nästan 600 000 personer depressionsmediciner, medan 16 000 fick FPA-beviljad psykoterapi, berättar psykoterapistuderande Axel Aminoff.

- Det kommer hela tiden nya depressionsmediciner eftersom de uppenbarligen inte fungerar, säger Aminoff.

Han hoppas att psykoterapin skulle tas på mera allvar i framtiden.

- Psykiska problem är ibland lite som cancer. Bearbetar man det inte kvickt så blir det mycket, mycket värre. Om man verkligen vill bota folk på ett kvalitativt sätt så är psykoterapi den enda vägen, säger Aminioff.