Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Situationen för utvecklingspsykologer ser dyster ut”

Från 2015
Färgpennor.
Bild: Yle / Hanna Othman

De stramare behörighetskraven för skolkuratorer som infördes i fjol orsakade problem i en del kommuner i Svenskfinland, främst i Österbotten. I Åboland ser situationen däremot positiv ut.

För ett år sedan i augusti togs en ny elevvårdslag i bruk som berör skolkuratorer med examen i utvecklingspsykologi. Efter lagändringen får utvecklingspsykologer inte längre jobba som kuratorer. Numera krävs en yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, medan utvecklingspsykologi hör till det pedagogiska området.

- Jag anser det vara en katastrof att utvecklingspsykologerna inte räknas som behöriga, säger Mats Johansson, bildningschef på Kimitoön.

Det här drabbar alltså de som nu studerar utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi, den enda svenskspråkiga utbildningen med det huvudämnet. Kraven gäller också de utvecklingspsykologer som redan jobbar som kurator. Undantagen är de som haft sin tjänst oavbrutet i minst två år.

Magister skolar om sig

Janni Ölander är ansvarig skolkurator i Axxell Brusaby på Kimitoön och har jobbat där i ett år sedan hon fick sin examen. Hon är en av de få här i Åboland som direkt drabbas av behörighetskraven när hennes tillfälliga kontrakt tar slut i juli 2016.

Ölander blev färdig magister i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi 2014, och är nu tvungen att gå ytterligare en yrkeshögskoleutbildning för att bli socionom och få fortsätta jobba som skolkurator. Vill hon fortsätta med tjänsten som ansvarig kurator blir hon däremot tvungen att studera socialarbete på högskolenivå.

I höst inleder hon sina socionomstudier vid Novia som antagligen kommer räcka ett och ett halvt år. Då kommer hon bland annat gå kurser i socialpolitik och kriminalvård som inte ingått i hennes tidigare studier.

- För tillfället jobbar jag 80 procent och Novia har varit väldigt tillmötesgående. Jag får ta en del kurser på avstånd och så får jag till godo både praktik och kurser från min utbildning.

När det under studierna klarnade för Ölander att det är skolvärlden som intresserar började hon jobba som skolkurator vid sidan om studierna i Vasa. Hon valde också att läsa ett biämne i skolpsykologi.

- Nu efteråt känns det ju som att man blev lite vilseledd i och med att vi inte kan jobba inom skolvärlden just nu. Vid årsskiftet kommer ytterligare en lag om behörighetskrav för personal inom socialvården och då blir det ännu svårare för oss utvecklingspsykologer. Hittills har vi kunnat jobba som vikarier vid behov men snart är inte heller det möjligt. Framtiden ser lite dyster ut.

De flesta behöriga i Åboland

Behörighetskraven har ändå främst påverkat Österbotten, med utvecklingspsykologilinjen i Vasa. Där har många som arbetar som skolkuratorer på svenska studerat just utvecklingspsykologi.

I Åboland ser situationen inför skolstarten betydligt bättre ut. De svenskspråkiga skolkuratorerna i Åbo är behöriga enligt de nuvarande kraven.

Också i Pargas är samtliga skolkuratorer behöriga med socionomutbildning. Av de totalt fem kuratorerna jobbar en på finska, och två av de svenskspråkiga jobbar halvtid i skärgården.

Utbildningschef i Pargas Ulrika Lundberg säger att utbudet varit förvånansvärt bra.

- Vi har lyckats hitta duktiga personer med den formella behörigheten och har alltså inte påverkats, men visst är det lite märkligt med de nya behörighetskraven. Det är förvånande, jag vet ju att vi i praktiken har väldigt duktiga utvecklingspsykologer som jobbar med de här frågorna, säger Lundberg.

Text: Alexandra Granberg