Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Var med och förbättra Lovisa stads webbsida

Från 2015
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Erica Vasama

Just nu kan man svara på en enkät gällande Lovisa stads webbsida och komma med förslag på förbättringar. Nästa år ska webbsidan förnyas helt och hållet.

När man besöker Lovisa stads webbsida dyker det upp en liten frågelåda på skärmen. Saken gäller en användarundersökning för kommunens webbsidor.

Kommunikationschef Lilian Andergård-Stenstrand berättar att staden vill veta vad som är bra och dåligt med webbsidan.

– Vi vill reda ut vad man hittar och inte hittar på våra webbsidor, vad man vanligen söker efter och vad som inte är så viktigt att där finns.

Staden är speciellt intresserade av att få veta vad användarna tycker om den nuvarande webbsidan eftersom staden snart kommer att få en helt ny och fräsch webbsida. Lovisa har haft samma utseende på sin webbplats trots kommunfusionen, så en förnyelse är på sin plats.

– Vi vill veta hur vi kan utvecklas sidorna. Under nästa års ska vi förnya webbplatsen, vi gör om den helt och hållet.

Fler Lovisabor får gärna svara

Senast då Lovisa utförde en likadan undersökning var enbart 57 procent av alla 500 människor som svarade Lovisabor. Resten bodde i en annan kommun. I år hoppas Lilian Andergård-Stenstrand på att fler Lovisabor deltar.

– Lovisaborna skulle kunna vara mer aktiva och svara. Man önskar alltid möjligheter att ge sin åsikt och det skulle vara bra att man utnyttjar möjligheten när den ges.

I andra kommuner där undersökningen gjortdes, svarade fler kommuninvånare på enkäten jämfört med Lovisa.

Enkäten kommer att finnas på webbplatsen tills 500 människor svarat på den. Samtidigt som man kan säga vad man anser om webbplatsen, deltar man också i utlottningen av en Ada och Glada-dvd.