Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vattenandelslag på Sarfsalö fick rätt i domstol

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bildtext Vattenledningar som dras av Pernå skärgårds vattenandelslag (arkivbild).
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har förkastat en markägares besvär mot Pernå skärgårds vattenandelslag på Sarfsalö.

Det var i juli i fjol som byggnads- och miljönämnden i Lovisa gav tillstånd åt Pernå skärgårds vattenandelslag att dra vatten- och avloppsrör på en privatpersons mark mot dennes vilja.

Motiveringen var att rören inte kunde dras på annat sätt utan oskäliga kostnader. Den alternativa linjen skulle ha blivit ungefär 5 100 euro dyrare – 6 042,50 euro jämfört med 11 293 euro.

Markägaren besvärade sig till förvaltningsdomstolen. Han ville att de rör som dragits på hans åker utan tillstånd skulle tas bort, och menade att det skulle ha varit lätt för andelslaget att kringgå hans mark.

Förvaltningsdomstolen förkastade besväret eftersom markägaren enligt lagen är skyldig att låta vattenandelslag dra rör på sin mark då alternativen blir för dyra eller annars otillfredsställande.

Enligt förvaltningsdomstolen gör rören det inte heller svårare att bedriva jordbruk på åkern.