Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Reningsverk i Raseborg fungerar bra

Från 2015
tappa vatten ur kran

Vattenreningen i både Karis-Pojo, Skeppsholmens och Bromarv reningsverk är välfungerande, visar analyser.

Karis-Pojo reningsverk har med god marginal uppnått alla krav som ställs på reningsverket, visar resultaten av analyskontrollen gjord av Västra Nylands vatten- och miljö r.f.

Raseborgs stad har också fått analysresultat från Skeppsholmens centralreningsverk.

Verket fungerar glädjande effektivt, skriver stadens miljöchef Gustav Munsterhjelm i beredningen inför miljö- och byggnadsnämndens möte (19.8). Alla uppställda krav har både nåtts och överskridits.

Staden har också fått in de första vattenanalyserna enlig ett förnyat provtagningsprogram för Bromarv reningsverk. Vattenkontroller í vattendrag utanför reningsverket visar att man inte kan spåra hygienisk eller övrig påverkan i vattnet.