Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Stress skapar mobbning på arbetsplatser

Från 2015
En grupp kollegor har möte runt ett kaffebord.
Bild: CC0

Allt fler upplever att jobbet är psykiskt belastande. Tidspress och högt tempo gör att cirka 5 procent av arbetstagarna i Finland upplever mobbning på sina arbetsplatser varje vecka.

- När man pratar om mobbning på arbetsplatser och osakligt bemötande då är det ju frågan om regelbundet negativt bemötande, kränkande behandling som man blir utsatt för. I Finland är det enligt den senaste statistiken cirka 5 procent av lönetagarna som upplever mobbning. Det är frågan om många hundratusen människor och redan ett enda fall är ett för mycket, säger Marjut Joki på Arbetshälsoinstitutet.

Den vanligaste mobbaren är cheferna och sen arbetskamraterna. Vem som helst kan blir utsatt men det varierar lite mellan olika typer av arbetsplatser.

Arbete kan vara känslomässigt utmattande.
Bild: Arja Lento/Yle

- Bakgrunden är densamma, dåligt organiserat arbete, brådska, dåligt ledarskap, dåligt organiserat arbete. Vi har sett att det finns lite mera mobbning i den kommunala sektorn och inom social- och hälsovården men ALLA kan bli utsatt för mobbning.

Mobbaren själv förstår inte att den mobbar

Det är inte alltid man har insyn i hur ens eget beteende inverkar på arbetskamraterna. Hur ser då mobbningen ut?

- Ofta är det ju arbetsrelaterad mobbning. Orimliga tidtabeller, man fråntas arbetsuppgifter, utelämnas information och dylikt. Man blir ifrågasatt och obefogat kritiserad i sitt arbete, baktalad, utsatt för ryktesspridning och förlöjligande.

Första steget är att ta upp det med den som jag upplever mobbar mig.

― Marjut Joki, Arbetshälsoinstitutet

Vad kan man och vad borde man göra om man själv är utsatt?

- Det är viktigt att man tar upp det. Första steget är att ta upp det med den som jag upplever mobbar mig. Försök så konkret som möjligt berätta vilken typ av beteende är det du upplever störande och kränkande. Om det ändå inte hjälper kan man prata med sin förman som enligt lagen ska utreda mobbning. Om tröskeln är för hög för en själv kan man kontakta t.ex. företagshälsovården eller arbetarskyddet och få stöd.

Är det skillnad på kvinnor och män när det gäller utsattheten?

- Kvinnor rapporterar mera mobbning än män. Annars är det är samma sak det är frågan om - negativt beteende som är kränkande.

Leder till sjukskrivningar

I vårt grannland Sverige ser siffrorna dystra ut när det gäller arbetsplastsmobbning och även självmord relaterade till arbetsplatsmobbning har förekommit. Ett uppmärksammat fall gick hela vägen till Hovrätten i våras, där de mobbande cheferna åtalades för att bidragit till självmord. Hur ser det ut här i Finland?

Bildtext "Om man inte ingriper i tid så har det väldigt allvarlig följder." - Marjut Joki
Bild: Yle

- Om man inte ingriper i tid så har det väldigt allvarlig följder. Det leder till vantrivsel och psykopsomatiska symptom och nedsatt självkänsla - ofta med långa sjukskrivningar som följd. Därför är policyn att ta itu med mobbning i ett så tidigt skede som möjligt.

Frågan diskuteras mycket här i Finland och man bygger upp olika modeller. Arbetshälsoinstitutet bedriver ett projekt som heter Harmonisk arbetsplats, vars mål är att bygga upp en arbetsplatskultur med nolltolerans och tidigt ingripande mot mobbning.

- Vi hjälper till med konsultativ service. Vi konsulterar förmän och chefer om arbetsgemenskap och så jobbar vi förebyggande. Det eftersöks mycket stöd för handlingsmodeller hur man tar itu med mobbning och hur man kan gå tillväga i förebyggande syfte.

Marjut Joki från Arbetshälsoinstitutet gästade Lördax 15 augusti 2015 och intervjuades av Sonja Smederevac.