Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Åtta vindmöllor kan byggas i Gammelby

Från 2015
Vindmöllor

Företaget Suomen Tuulivoima Oy vill bygga en vindkraftspark i Gammelby i Lovisa. Parken skulle bestå av högst åtta vindmöllor med en nominell effekt på ungefär tre megawatt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Nyland tar som bäst ställning till om det behövs en miljökonsekvensbedömning för vindkraftsparken.

I samband med det begär NTM-centralen ett utlåtande av Lovisa stad. Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade frågan under sitt möte på måndagen.

I stadens utlåtande till NTM-centralen konstateras att det finns ett område för bergtäkt intill den planerade vindkraftsparken.

Eftersom båda projekten är långvariga och har omfattande konsekvenser anser Lovisa stad att man borde utreda hur de skulle fungera tillsammans.