Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vilda västern då elledningar grävdes ner

Från 2015
Uppdaterad 19.08.2015 07:43.
Stefan Juslenius håller i elkablen som grävts ner på hans gård i Mjölbolsta.
Bildtext Stefan Juslenius visar hur den nya elkablen buktar ut. Bakom honom en avriven telefonkabel.
Bild: Yle/Minna Almark

Elledningar som grävs ner i jorden skapar irritation i Raseborg. Arbetet är dåligt utfört och kommunikationen mellan olika parter fungerar inte säger markägare Stefan Juslenius i Mjölbolsta.

Det var i våras som Stefan Juslenius märkte att det hade uppenbarat sig käppar på hans gård i Mjölbolsta i Raseborg.

I maj träffade han på några män i skogen som förklarade att elföretaget Caruna ska byta ut elkablarna i luften och gräva ner dem i jorden i stället. Ett projekt som Juslenius varmt välkomnade.

- Jag tyckte det var en bra sak av bli av med luftkablarna eftersom det lätt blir strömavbrott när det är storm.

Allt gick fel

Men när grävarbetet väl påbörjades i juli gick det mesta fel. Juslenius hade vid flera tillfällen visat var det fanns dräneringsrör och kablar i marken. De här anvisningarna verkade ändå inte ha någon betydelse.

Stefan Juslenius vid en väg i Mjölbolsta.
Bildtext Här höll elledningen på att grävas ner på fel ställe.
Bild: Yle/Minna Almark

- Arbetet har gjorts under all kritik. Om jag inte hade varit här hade kabeln grävts ner på fel platser och den skulle ha ringlat genom skogen som en orm, säger han.

Både befintliga elkablar och dräneringsrör i Juslenius mark grävdes också sönder.

Ny elkabel grävs ner under jorden.
Bildtext Den befintliga elledningen grävdes sönder, men har nu lappats.
Bild: Yle/Minna Almark

- Det var helt okej men lappningen var under all kritik. Överlag verkade det inte finnas tillräckligt med fackmänskor på plats och hela rutten borde ha varit bättre planerad före de började gräva.

Säkrare elnät

Elbolaget Caruna håller som bäst på att förbättra sitt elnät för att eltillgången ska bli smidigare och säkrare. Därför ska de luftledningar som går igenom skogsmark på glesbygder rivas och ersättas med ett säkrare elnät som byggs under jorden.

Hästar på ängen i Mjölbolsta.
Bildtext Luftledningar ersätts med säkrare ledningar under jorden.
Bild: Yle/Minna Almark

Caruna har i sin tur anlitat Eltel Networks som utför själva grävarbetet i Raseborg.

Inget ansvar

Stefan Juslenius är extremt missnöjd med Eltel Networks arbete. En stor orsak är att de anvisningar han gav till fem olika personer vid olika tillfällen inte alls togs i beaktande.

- Det mest problematiska är att direktiven aldrig har gått fram och de som har grävt inte har haft något ansvar.

Enligt honom verkar de som utför arbetet främst vara intresserade att göra arbetet så snabbt och billigt som möjligt.

- Det var vilda västern här. Man kunde inte lita på någon.

Ber om ursäkt

På Eltel Networks säger regionchef Kimmo Marjamäki att företaget gräver ner 200-300 kilometer elkablar i Raseborg det här året. Enligt honom har ingen annan klagat på det utförda arbetet. Men han medger att det mesta gick fel i Stefan Juslenius fall.

- Vi har gjort fel och vi ber om ursäkt för det.

Enligt Marjamäki har det bland annat förekommit kommunikationsproblem med underleverantören.

- Men felen har nu åtgärdats och är borta från dagsordningen enligt min uppfattning, säger han.

Caruna utreder med kunden

Caruna kommenterar inte enskilda fall och utreder nu vad som har hänt tillsammans med Stefan Juslenius.

- Caruna och kunden har ett bilateralt avtal, vilket gör att Caruna inte har möjlighet eller rätt att ge ut information som berör kundens avtal i offentligheten. Vi utreder nu tillsammans vad som skett i samförstånd med vår kund, säger kommunikationschef Marina Stenroos.