Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oklart hur mycket potatis vi får

Från 2015

Växtsäsongen är två veckor sen även om de senaste veckornas fina väder har skyndat på framför allt spannmålsodlingen. Situationen för potatisen är fortfarande osäker och varierar mycket mellan olika områden.

Kyligt och regnigt väder långt in på sommaren har försenat potatisskörden och utsikterna är svagare än normalt, skriver jordbrukssektorns expertorganisation Proagria i sin lägesrapport.

I Kristinestad kan Kaj Hemberg, odlare och ordförande för potatisutskottet vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, inte ännu säga om det varma augustivädret räddat årets potatisskörd.

- Det ha varit utmanande hela vägen, ända från vårbruket till sommaren då fukten har varit problematisk. Bladmögeltrycket har varit högt och i princip alla odlingar har drabbats av mögel, säger Hemberg.

- Vädret ser bra ut nu men hittills har det inte hjälpt. Men det är bra att det har varit varmt för då har solen torkat bort bladmöglet.

Potatis i mängder

Nätterna har trots det varit fortsatt fuktiga och temperaturen har den senaste tiden varit nära frostpunkten, säger Hemberg.

- Det fattas bara att det blir frost.

- Jämfört med tidigare år är den här sommaren tvärtemot. I många år har vi haft ganska gynnsamma förhållanden även om vi tvingats vattna. Nu har vi inte bekymmer med för lite vatten, säger Hemberg.

Variationen stor i landet

Trots att situationen fortfarande är oklar är variationen stor från gård till gård, enligt Proagrias rapport. Vissa har lyckats bättre än andra och ställvis växer potatisen bra.

Men Hemberg bekräftar att alla jordbrukare är i motvind just nu.

- De är pressade från alla håll. Sanktionerna gör att dörren till Ryssland är helt stängd, stöden är mindre och spannmålsodlare är oroliga för att de ska gå i konkurs till vintern. Dessutom minskar potatiskonsumtionen överlag, säger Hemberg.

Spannmålsskörden någon vecka sen

Spannmålsskörden tar fart i hela landet inom de två följande veckorna, enligt Proagria. Rågen skördas som bäst i Södra Finland och Sydösterbotten. Höstvetet släpar lite efter och kornskörden väntas bli relativt normal.

Kornåker i Sjundeå
Bildtext Kornåker

När det gäller bär- och fruktskörden har värmen och solen snabbat upp mognadsprocessen och jordgubbsskörden är fortsatt bra trots det varierande vädret.

Proagria tror att jordgubbssäsongen pågår till och med början av september. Hallonen är nu mogna och skördas till slutet av augusti.

Också blåbärsskörden ser bra ut i hela landet.