Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

En skolpsykolog ansvarar för tusen elever

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Ungdom sitter ute på marken medan en annan står bredvid.
Bildtext Skolpsykologer varnar för att den förebyggande vården lider när elevvårdens resurser är för små och går åt till de akuta åtgärderna.
Bild: Yle

Flera svenska skolor i Helsingfors har en psykolog på plats bara en dag i veckan. En skolpsykolog ska ta hand om tusen elever och eftersom de svenska skolorna ofta är små kan tusen elever fördela sig på fem skolor.

Ann-Kristin Åkerholm som är ledande skolpsykolog för de svenska skolorna i Helsingfors ser utmaningar med mängden enheter som en psykolog ska ha hand om.

- Enligt nya elevvårdslagen ska en elev ha möjlighet till samtal med psykolog inom sju dagar, och i akuta fall redan samma dag. Har man flera enheter att närvara vid kan det bli knepigt att hinna. Det är viktigt att följa upp hur vi väl vi uppfyller lagens krav, säger Åkerholm.

Har man flera enheter att närvara vid kan det bli knepigt att hinna. Det är viktigt att följa upp hur vi väl vi uppfyller lagens krav.

Ann-Kristin Åkerholm

Den nya elevvårdslagen som gäller från augusti i fjol ska garantera alla skolelever i Finland åtkomst till elevvård, och jämna ut skillnaderna mellan olika kommuner.

En psykolog ska ha hand om 600-800 elever

I Helsingfors har lagen ändå i rena siffror lett till en försämring. Antalet elever per skolpsykolog var tidigare 800, vilket var en bättre siffra än många andra kommuner kunde visa upp. I dag är den 1 000, i enlighet med det maxantal elevvårdslagen rekommenderar.

I en skrivelse kritiserar flera skolpsykologer Helsingfors stad för att ha utnyttjat den nya lagen för att skära i elevvården. Skrivelsen backas upp av psykologförbundet som rekommenderar att varje skolpsykolog ansvarar för högst 600–800 elever.

En allt för stor mängd elever per psykolog anses försämra möjligheten till förebyggande vård, och också höja tröskeln för eleverna att ta kontakt.

Helsingfors stad har anställt fler skolpsykologer och kuratorer för att möta den nya elevvårdslagens krav och kunna ge vård också åt elever på andra stadiet och i privata skolor.

Men samtidigt har antalet elever som omfattas av elevvården ökat markant.

Psykologen jobbar i par med kuratorn

Vid de svenska skolorna har antalet psykologer stigit från fem till sex, och antalet elever som omfattas av vården har ökat med över tusen elever vid yrkesskolan Prakticum.

Undervisningschef Niclas Rönnholm på Utbildningsverket anser att den svenska elevvården fungerar bra trots den stora mängd elever och enheter per psykolog och kurator. Rönnholm förklarar att skolpsykologer alltid jobbar i par med en kurator.

Psykologen koncentrerar sig på lågstadieeleverna och kuratorn på de äldre eleverna.

Arbetsfördelningen inom den svenska elevvården står inför en förnyelse i och med att flera svenska skolor har slagits ihop.

- Det här är den bästa lösningen med den besättning vi har. Men vi ska förstås utvärdera elevvården efter det här första året. Först för vår egen del men också på stadsnivå följer vi upp hur de unga mår. Efter det måste man ta ställning till att vid behov utöka eller flytta resurser, säger Rönnholm.

Rättelse kl.8.16: I en tidigare version stod att alla svenska skolor i Helsingfors har en skolpsykolog under en dag i veckan. Men det gäller inte för alla. I vissa skolor finns en psykolog på plats under fler än en dag i veckan.