Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen stor efterfrågan på veganmat i skolorna

Från 2015
Salladsbord i skola.
Bildtext Salladsbord i skola.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Det är rätt så vanligt att skolorna erbjuder ett vegetariskt alternativ under skollunchen. Däremot är en vegansk skollunch som tillverkats helt utan animaliska produkter fortfarande sällsynt. Exempelvis i Åbo är det bara ett tiotal elever som följer en vegandiet.

Kommunerna har olika bestämmelser angående erbjudandet av vegansk och vegetarisk skollunch i grundskolor, gymnasier och yrkesskolor.

Utbildningsstyrelsen har inga särskilda nationella bestämmelser kring innehållet i skolmaten när det gäller vegetarisk eller vegansk mat. Det är kommunerna som har bestämmanderätten i de frågorna.

Vegan eller pescetarian?

  • Vegan: Äter inga animaliska produkter.
  • Lakto-vegetarian: Inte kött, fisk, fågel, skaldjur eller ägg. Äter mjölkprodukter.
  • Ovo-vegetarian: Inte kött, fisk, fågel, skaldjur eller mjölkprodukter. Äter ägg.
  • Lakto-ovovegetarian: Inte kött, fisk, fågel, skaldjur. Äter ägg och mjölkprodukter.
  • Pescetarian: Äter inte kött och fågel. Äter fisk och skaldjur samt ägg och mjölkprodukter.

Det innebär att det finns stora regionala skillnader när det gäller den vegetariska såväl som den veganska skollunchen.

– De som ordnar utbildningen har den bästa kunskapen om eleverna och deras behov, säger Utbildningsstyrelsens undervisningsråd Marjaana Manninen.

Svårare att få veganmat

I en stor del av skolorna är det möjligt att dagligen få vegetarisk mat, men veganerna har det inte lika lätt. Och det gäller inte bara skolorna i de små städerna.

Vegansk mat erbjuds i praktiken inte alls i exempelvis Esboskolorna.

– Ibland kan de vegetariska rätterna vara veganska, men dagligen erbjuds det inte veganmat, säger Minna Ahola från Esbo Catering.

Ägg på caféet Pumppaamo i Kerko i Borgå.
Bildtext Ovovegetarianer, pescetarianer och lakto-ovovegetarianer äter ägg.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Ahola motiverar lösningen i Esbo med att efterfrågan på vegansk mat är liten, men hon hänvisar också till näringsterapeuternas synpunkter.

– De har rekommenderat att skolmaten ska vara lakto-ovo-vegetariansk för att på så garantera proteinintaget även i vegetarisk mat, säger Ahola.

Många vegetarianer i Helsingfors

Det finns även andra synpunkter. I Tammerfors erbjuds eleverna vegansk mat, även om andelen veganer är bara 0,6 procent av alla elever. Även i Helsingfors får skolornas veganer sin dagliga måltid.

I Helsingfors finns det fler vegetarianer och veganer än i resten av landet. Exempelvis äter hälften av eleverna vid det finskspråkiga gymnasiet Kuvataidelukio en vegetarisk skollunch. I Esbo är andelen vegetarianer kring åtta procent, och veganer finns det bara ett fåtal.

I Tammerfors och Helsingfors har stadsfullmäktige beslutat att skolorna har en vegetarisk dag i veckan, då det erbjuds bara vegetarisk mat.

Köttsoppa gjord på ekologiska och närproducerade produkter i Höjdens skola.
Bildtext I flera skolor är det möjligt att få ett vegetariskt alternativ i stället för den "vanliga" lunchen med kött i.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Ibland kontaktas Utbildningsstyrelsen angående problem att få vegetarisk eller vegansk skolmat. Men det är väldigt lite som Utbildningsstyrelsen kan göra när sådana problem uppstår.

– Det är kommunerna som har bestämmanderätten. Om eleven känner att hens rättigheter inte uppfylls, så är det regionförvaltningsmyndigheten som utreder saken, säger undervisningsråd Marjaana Manninen.

Vegetariskt och veganskt alternativ i Vasa och Åbo

I Vasa har eleverna möjlighet att få vegetarisk skollunch genom att anmäla om det till köket. Om det är en elev i grundskolan som vill ha en vegetarisk skollunch ska samma kost följas även hemma för att eleven ska få sin skollunch i en vegetarisk version. I gymnasiet räcker det med en anmälan från eleven.

– Skillnaderna beror på elevernas ålder. Av gymnasieeleverna är en del redan fullvuxna och kan själva bestämma över sina angelägenheter, säger matservicedirektör Kirsti Mylläri vid Vasa Matservice.

I högstadierna och gymnasierna i Åbo finns det dagligen ett vegetariskt och ett köttalternativ där eleven själv kan välja vilket alternativ hen föredrar den dagen, eller ta lite av båda.

– För att vara vegetarian krävs ingen anmälan. I lågstadiet ska man beställa vegetarisk kost i början av läsåret genom en blankett om etisk diet, säger Paula Juvonen, servicechef vid Arkea i Åbo.

I Vasa har matservicen inte personalresurser för att låta eleverna varje dag välja om det äter ett lakto-ovo-vegetariskt eller ett köttalternativ i skolorna i Vasa, beklagar Kirsti Mylläri. Därför är det en anmälan om specialdiet som gäller om eleven önskar äta annat än köttalternativet.

Veganmat enligt elevens preferenser

Inte heller veganer går utan skollunch i Vasa. Genom att anmäla om det till köket fixar det sig, enligt Mylläri.

– Vi tillreder den mat som passar eleven enligt vad hen anmäler till oss och vi tar även möjliga allergier i beaktande. Det finns ingen färdig matlista för veganer, utan enheterna får tillverka veganmaten enligt elevernas preferenser.

Salladsbord i skolmatsal.
Bildtext Helveganska dieter är inte vanliga i skolorna.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Även i Åbo finns det möjligheter till att få en vegansk skollunch. Men det kräver ett läkarintyg.

– Med läkarintyget vill vi försäkra oss om att det inte finns hälsomässiga hinder för att erbjuda veganmat, säger Paula Juvonen.

Att följa en vegandiet är däremot inte särskilt populärt i Åboskolorna, enligt Juvonen.

– Vi får väldigt få förfrågningar om veganmat, för tillfället har vi sammanlagt ungefär tio elever i högstadierna och gymnasierna som äter vegankost. I daghemmen följer ett barn en vegandiet.

Grönsaksbiffar.
Bildtext Flera skolor har en vegetarisk dag i veckan.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Enligt Juvonen finns det ingen noggrann statistik över hur många vegetarianer som finns i Åboskolorna, eftersom vegetarisk mat varje dag erbjuds till alla i högstadier och gymnasier.

– Hur populär den vegetariska lunchen är varierar varje dag beroende på matlistan. I vissa skolor finns det fler vegetarianer än i andra, men i lågstadier beställs rätt så lite vegetarisk mat.

”Efterfrågan på en stadig nivå”

I varje Åboskola finns ändå varje vecka en vegetarisk dag, då all mat som erbjuds är vegetarisk och alla äter av den.

– På så sätt försöker vi öka elevernas intresse för vegetarisk mat, säger Juvonen.

I Vasa har det inte varit någon stor efterfrågan på vegetarisk mat på sistone, och den har inte heller skapat några stora diskussioner, säger Mylläri.

– Efterfrågan har hållits på en stadig nivå och vi har inte märkt av någon stor ökning. Det är inte heller någon större succé i åtgången av mat under dagar då vi enbart erbjuder vegetarisk mat.

Ilona Koivisto / Svenska Yle

Diskussion om artikeln