Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Risken för stroke ökar vid långa arbetsdagar

Från 2015
Kör bil
Bild: Creative Commons / SplitShire

De som arbetar mer än 55 timmar per vecka har en betydligt ökad risk för att drabbas av stroke eller kranskärlssjukdom jämfört med de som arbetar 35-40 timmar per vecka. Det visar en omfattande analys från Arbetshälsoinstitutet.

Forskarna beaktade bakgrundsfaktorer som ålder, kön och socioekonomisk ställning och effekter av rökning, alkoholkonsumtion, otillräcklig fysisk aktivitet, högt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Resultaten visade ändå att ju längre arbetsdag man hade desto högre var risken för hjärn- och hjärtsjukdomar.

- Den som har långa arbetsdagar bör vinnlägga sig om hälsosamma levnadsvanor och kontrollera sitt blodtryck och sina kolesterol- och blodsockervärden regelbundet, påpekar forskningsstudiens ledare, forskarprofessor Mika Kivimäki från Arbetshälsoinstitutet.

Det är få finländare som arbetar mer än 50 timmar per vecka. Enligt arbetstidsstatistik från OECD gäller det 6 procent av männen och 2 procent av kvinnorna i Finland.

Mer än 600 000 personer från Europa, USA och Australien har varit med i Arbetshälsoinstitutets analys.

Studien har publicerats i tidskriften The Lancet.

Diskussion om artikeln