Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Bruket är stängt tills planen ändras"

Från 2015
Uppdaterad 20.08.2015 20:14.
Billnäs bruk.
Bildtext Klockan i Billnäs bruk fortsätter ticka tills Olli Muurainen tar upp verksamheten igen.
Bild: Yle/Minna Almark

Olli Muurainen är inte nöjd med Raseborgs stads nya detaljplan för Billnäs bruk. Om planen inte ändras kommer han att fortsätta låta bruket stå tomt.

- Detaljplanen uppfyller tyvärr varken de affärs- eller investeringsmässiga förutsättningarna som behövs, konstaterar han.

För få våningar

Olli Muurainen äger en stor del av Billnäs bruk. Han är både besviken och överraskad över att planläggningsnämnden i Raseborg godkände detaljplanen i den form den nu är skriven.

Billnäs bruk.
Bildtext Olli Muurainen vill bygga fem våningar.
Bild: Yle/Minna Almark

Främst handlar det om att våningsantalet i kärnbruket högst får vara fyra och att byggnadernas interiörer skyddas för mycket.

- Det borde vara möjligt att bygga fem våningar i kärnbruket i stället för de fyra som godkänns enligt detaljplanen.

Bara utsidan borde skyddas

Muurainen träffade olika myndigheter i våras och trodde då att de var överens om att interiörerna inte skulle skyddas. Enligt honom skulle det vara bättre att enbart fasaderna skyddas medan det borde vara möjligt att bygga om insidorna enligt behov.

- Därför måste jag vänta tills beteckningarna i detaljplanen ändras innan jag kan fortsätta med projektet.

Bruket fortsättningsvis stängt

Olli Muurainen satte lapp på luckan för sin verksamhet Billnäs bruk i oktober i fjol. Orsaken var bland annat att han inte hade kunnat förverkliga det planerade konferenscentret.

Billnäs bruk.
Bildtext Olli Muurainen har inhägnat bruksområdet.
Bild: Yle/Minna Almark

Som det ser ut nu kommer bruket att förbli tomt och igenbommat för en tid framöver.

- Om den här detaljplanen godkänns väntar jag fast fem eller tio år tills nya förändringar förverkligas.

Han påpekar samtidigt att det finns en risk att byggnaderna på området blir förstörda under väntetiden eftersom underhållet är minimalt.

Alla ska höras

Simon Store som är stadsplaneringsarkitekt i Raseborg säger att detaljplanen är en produkt av en lång process och summan av många olika åsikter och bestämmelser.

Simon Store.
Bildtext Stadsplaneringsarkitekt Simon Store.
Bild: Yle/Minna Almark

- Det handlar inte om förhandlingar med en person, understryker han. Alla ska få sin röst hörd på samma villkor och planen är en gemensam lösning baserad på markägares, myndigheters och grannars åsikter.

Stora smedjans interiör skyddas

I våras presenterades det senaste utkastet för detaljplan för Billnäs bruk. Den nya planen innehåller många små förändringar.

Byggnadsrätten på åkern framför Forsbyvägen har krympt med 400 kvadratmeter till totalt 1 200 kvadratmeter. Vissa precisioner har också gjorts för hur naturvärdena ska bevaras och interiören i den stora smedjan i kärnbruket skyddas i högre grad än tidigare.

Stora smedjan i Billnäs bruk.
Bildtext Interiören i stora smedjan skyddas.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Simon Store är det mer eller mindre självklart att den katedralliknande atmosfären bör bevaras i Stora smedjan.

- Jag tror inte att det är i någons intresse att förstöra det som är autentiskt och vackert i byggnaden även om det skulle vara möjligt.

Hoppas på öppet område

Store skulle gärna se att de nu skulle bli liv och rörelse i Billnäs bruk.

Svartån i Billnäs.
Bildtext Naturområdet kring Svartån i Billnäs bruk ska behålla sitt särdrag.
Bild: Yle/Minna Almark

- Det är ett resmål av nationellt intresse och jag hoppas att det hålls i representativt skick. Man önskar att det hålls öppet och att man kan besöka området trots att det är i privat ägo.

För tillfället är det område som Olli Muurainen äger inhägnat och stängt för allmänheten.

Fortsatt jobb med etapp två

Detaljplanen för det 34 hektar stora kärnbruket i Billnäs ska ännu godkännas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Efter det är det meningen att detaljplanen för resten av Bilnäs bruk ska behandlas i rask takt.

- I etapp två för norra stranden är det andra målsättningar som gäller, säger Simon Store. Där handlar det om småhus och häststall och hästrutter och så vidare. Tanken är att den ska köra vidare under vintern.

Radio Vega Västnyland

4:56

Markanvändningsavtal om Billnäs bruk tar form
Raseborg krymper byggrätten i Billnäs kärna

Diskussion om artikeln