Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Cyanidhalten i Tianjin 356 gånger för hög

Från 2015
Förödelse efter explosion i hamnen i Tianjin.
Bild: EPA

Kinesiska myndigheter har hittat extremt höga halter av det giftiga ämnet cyanid efter explosionen i hamnstaden Tianjin.

Giftet har upptäckts vid 25 mätstationer i det avspärrade området runt explosionsplatsen. I åtta av fallen låg halterna av cyanid över gränsvärdet.

I ett av fallen har cyanidhalter som är 356 gånger högre än gränsvärdet uppmätts i vatten nära explosionsplatsen.

Explosionerna för en dryg vecka sedan dödade över 100 personer och skadade omkring 700.

På platsen förvarades 700 ton natriumcyanid, som bland annat används som bekämpningsmedel.

Natriumcyanid är i större doser farligt också för människor. Det framställs ur vätskan vätecyanid, som användes av nazisterna i koncentrationslägrens gaskammare.