Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Soini: Haavisto en topputnämning i fredsarbetet

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:15.
Pekka Haavisto
Bildtext Pekka Haavistos erfarenhet var avgörande då han utnämndes till Afrikasändebud, menar Timo Soini.
Bild: Yle

Utrikesminister Timo Soini utnämnde i måndags Pekka Haavisto till sitt Afrikasändebud med fredsarbete som specialområde. Samarbetet kommer att löpa smidigt, men inte hindra duster i riksdagen.

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) öste beröm över De grönas riksdagsledamot Pekka Haavisto för hans erfarenhet och kunskap inom fredsarbete i länderna på och kring Afrikas horn, då de tillsammans träffade pressen.

Soini utnämnde i måndags Haavisto, som har mångårig erfarenhet av fredsmäkling och utvecklingsarbete, till sitt sändebud i Afrika.

Haavistos fokus ligger på freds- och konfliktförebyggande arbete i och kring Afrikas horn.

- Det här var min första utnämning och jag började på toppen, säger Soini.

Soini sa att det knappast råder någon tvivel om att Haavisto är den bästa kandidaten för uppgiften, då han under en lång tid har haft liknande uppdrag och har ett utmärkt kontaktnät i regionen och i internationella organ.

Båda menade att deras samarbete kring fredsfrågorna kommer att löpa smidigt. Det finns många frågor där de inte är eniga, men den här uppgiften är inte en av dem.

Samarbete och opposition

Haavisto menar ändå att uppgiften som utrikesministerns specialsändebud inte begränsar hans roll i riksdagen.

- Förstås är det fint att ministern litar på mig och utnämner mig men förstås finns det också stora skillnader i våra åsikter. Det här kommer inte att hindra mig från att tala fritt om de frågorna, bland annat biståndet, i riksdagen, säger Haavisto.

- Jag vet nog att vänta mig hårda frågor i plenum från Haavisto om en rad frågor, bland annat biståndet, säger Soini.

Timo Soini.
Bildtext Jag förväntar mig inget annat än svåra frågor av Haavisto i riksdagen, menar Timo Soini.
Bild: Lehtikuva

Soini sa öppet att han ser fredsbyggandet Haavisto ska ägna sig åt som ett sätt att se till att flyktingar inte tar sig till Finland.

- Flyktingkrisen löser man inte genom att flytta runt mänskor utan genom att lösa konflikterna på plats och ställe, säger Soini.

Fullt förtroende men knappare resurser

Soini säger att han nu vill se att Haavisto mobiliserar ett brett spektrum resurser för att bygga fred, från Finlands internationella kontakter, anseende i internationella organ till bistånds- och medborgarorganisationer.

Men samtidigt vill regeringen skära i precis de resurser, utvecklingsbiståndet, som Haavisto anser har en nyckelroll i fredsarbetet.

- Jag är mycket ledsen över det för det betyder att vi har mindre resurser också för fredsarbete. Jag hoppas att de stora internationella resurserna fortfarande ska finnas kvar och att andra länder inte fattar liknande beslut, säger Haavisto.

Soini, som själv krävde nedskärningar i biståndet under regeringsförhandlingarna, hänvisar till regeringens nedskärningslinje.

- Utvecklingsbistånd kan inte vara en egen ö då det måste fattas svidande beslut. Då berör besluten också biståndet, säger Soini.

Haavisto hoppas ändå att slaget om biståndspengarna inte ännu är förlorat.

- Jag tänker mig fortfarande att vi ska föra en debatt om det här i riksdagen och vi har också kritiserat regeringen hårt för det här, säger Haavisto.

Långsiktigt arbete och akuta problem

Vad gäller själva uppgiften, alltså fredsarbetet, vill Haavisto också tona ner retoriken om uppgiften som ett led i försöken att lösa flyktingkrisen.

Fredsarbete är alltid långsiktigt, speciellt då det gäller länder i det område Haavisto ska koncentrera sig på, länder som Somalia, Eritrea eller Sudan.

- Då gäller inte månader utan år för att få fred i de här områdena. Men då är det också viktigt att stödet för fredsprocesserna inte bryts utan att det är fortlöpande. Därför är det bra att Finland som har egnat mycket tid åt just de här fredsprocesserna fortsätter arbetet också under Sipiläs regering.

Det här långvariga arbetet är också en orsak till att Haavisto ska koncentrera sig just på Afrikas horn och inte till exempel kriget i Syrien.

Det finns både erfarenhet, kontakter och kunskap om de här konflikterna.

Haavisto säger att då det gäller Somalia har Finland dessutom en unik resurs för fredsarbete i en mycket aktiv somalisk befolkning.

- Jag har samarbetet aktivt med den somaliska diasporan hela tiden och tänker fortsätta med det samarbetet. Jag tycker att det är mycket viktigt för det här arbetet att vi faktiskt har en somalisk befolkning här som fortfarande arbetar aktivt för förhållandena i Somalia, säger Haavisto.