Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det blir ingen bergtäkt i Borgby i Sibbo

Från 2015
Uppdaterad 21.08.2015 13:11.
Asknätfjäril.
Bild: Anders Albrecht

Högsta förvaltningsdomstolen har slutgiltigt sagt nej till en bergtäkt i det natursköna bergsområdet i Borgby i Sibbo. Den fridlysta asknätsfjärilens boplatser bevaras.

Företaget Lemminkäinen Infra ville bryta sten på området, men fick redan år 2013 avslag på sin ansökan i byggnads- och miljöutskottet i Sibbo.

Bolaget gav sig inte utan överklagade till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen var inne på samma linje som Sibbo kommun.

Lemminkäinen bad om att ärendet skulle tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det blivit avslag också där.

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut med att området var i åtgärdsförbud på grund av uppgörande av en ny delgeneralplan då Lemminkainen bad om marktäktslov.

Högsta förvaltningsdomstolen anser inte heller att byggnads- och miljöutskottets motivering till att förkasta ansökan om marktäktslov var emot lagen. Utskottet motiverade i tiden sitt nekande svar med att en kartläggning av den värdefulla miljön och markanvändningsplanen var ogjorda.