Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Sångsvanen är trogen

Från 2016
Uppdaterad 30.06.2016 16:59.
Biologi - Vetamix: Sångsvanar tidigt om våren - Spela upp på Arenan

Sångsvanen (Cygnus cygnus), vår nationalfågel, är en flyttfågel som flyger söderut då isarna börjar lägga sig hos oss och återvänder i mars-april. De första sångsvanarna kommer redan i slutet av februari.

Under mycket milda, isfria vintrar kan sångsvanen också övervintra i Finland. Svanarna flyger oftast i plogar eller i diagonala linjer. Man kan höra sångsvanarnas typiska kraftiga trumpetande läten då plogarna flyger förbi. Sångsvanen är trogen sin partner livet ut och paret återvänder ofta år efter år till sitt gamla revir.

Sångsvan huvud
Knölsvan huvud
Jämförelse av två bilder: Titta först på näbben och på hur fågeln håller huvudet uppe så känner du lätt igen sångsvanen
Bilder: Copyright 2014 Ritva Tarkki, all rights reserved. (vänster), Yle/Seppo Sarkkinen (höger)

Kännetecken:

Det är lätt att förväxla sångsvanen antingen med knölsvanen eller med den mindre sångsvanen. Det gäller att titta på näbben som hos sångsvanen är gul, medan knölsvanen har en orangeröd näbb med en svart näbbknöl. Stjärten är rund och kort och inte kilformad som hos knölsvanen. Sångsvanen håller halsen rakare, medan knölsvanen oftare formar den till ett S.

Den mindre sångsvanen ser ut som en mindre kopia av sångsvanen. Sångsvanen är 145-160 cm lång och har ett vingspann på 205 till 235 cm. Den mindre sångsvanen är 115-127 cm lång. Sångsvanens näbb har ett större gult parti än den mindre sångsvanens, vars näbb till och med kan ge ett helmörkt intryck på längre håll eftersom stora delar av näbben är svart. Ungfåglarna är brungrå med svart och vitgul näbb som skiftar lite i rosa. Sångsvanen får sin vita färg först i ettårsåldern.

Läte:

Sångsvanens läte

2:21

Flyktlätet är ett kraftigt 2-3-stavigt trumpetande. Knölsvanen är däremot ganska tyst, men då den flyger hör man ett dovt sjungande ljud från dess vingar. Det ljudet hörs inte då andra svanar flyger. De mindre sångsvanarnas flyktläte är enstavigt och skarpare än sångsvanarnas.

Föda:

Sångsvanen lever främst på växter och växtrötter som fiskas upp på grunt vatten.

Häckning:

Sångsvanen bygger vanligen sitt bo intill ett vattendrag och försvarar boet aggressivt. Boet är mycket stort och byggs oftast av dy och vitmossa, rötter av vattenväxter, starr och ängsull. Sångsvanen lägger tre till sex gulvita ägg i maj-juni som den ruvar i 35 till 40 dagar.

sångsvanar står på isen
Bild: Magnus Östman

Utbredning:

Sångsvanen förekommer i dag i hela Finland och stammen har vuxit efter att arten blev fridlyst. Arten höll på att dö ut på grund av jakt och förföljelse.

Sångsvanen trivs vid olika vattendrag. De svanar som man ser om våren i inlandet är oftast sångsvanar. Knölsvanen häckar i allmänhet vid kusten. Den mindre sångsvanen är en sällsynt förbipasserare som häckar främst i norra Ryssland. Under flyttningen kan man ibland se den mindre sångsvanen tillsammans med sångsvanen. De finländska sångsvanarna övervintrar i allmänhet i södra Östersjöområdet och i trakterna kring Nordsjön.

Video: Kari Hautanen
Källa: Natur och Miljö/Luonto-Liitto

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln