Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga lämnar Finland för studier och jobb

Från 2015
Uppdaterad 22.08.2015 17:35.
Kvinna drar en kappsäck efter sig
Bild: YLE/ Sandra Snellman

Allt fler finländare flyttar utomlands. Det kan vara ett normalt hopp i statistiken men det kan också vara en utflyttningsvåg likt den som uppstod efter 90-talets ekonomiska svacka, enligt en forskare på Migrationsinstitutet.

Det är för tidigt för att tala om trend, men statistiken från de senaste åren visar att antalet finländare som flyttar utomlands ökar.

I fjol flyttade 15 500 finländare till ett annat land, medan siffran år 2010 var 12 000.

Samhället är grönare på andra sidan

Orsakerna till att man flyttar till andra länder är många. Större möjligheter till arbete verkar vara en stor bidragande faktor. Men inte den enda, säger Krister Björklund som är äldre forskare vid Migrationsinstitutet.

– Det är inte bara ett bättre jobb och högre lön som lockar utomlands utan också det rådande samhällsklimatet. Det har vi sett i flera undersökningar. Om man inte trivs i Finlands så flyttar man mycket lättare bort, säger Björklund.

Skillnaden på finlandssvenskar och finsktalande finländare är att finlandssvenskar i högre grad väljer Sverige. Annars är tendenserna de samma.

Yle Nyheter TV-nytt: Forskare: För tidigt att tala om trend - Spela upp på Arenan

Också studier lockar

Förutom den allmänna statistiken över finländare som emigrerar har också andelen studerande som studerar till examen utomlands ökat rejält.

Under läsåret 2014-2015 fick omkring 7 600 finländare studiestöd från FPA för examensstudier i ett annat land. Det är 800 personer fler än året innan.

Irma Garam som arbetar på Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, säger att hon inte vet varför antalet utlandsstuderande har ökat så mycket under de senaste åren.

– Kanske det är mer naturligt för ungdomar att resa utomlands nuförtiden, eller så är det svårt att komma in på den utbildningen man vill här i Finland.

Varken CIMO eller Statistikcentralen för register över varför finländare flyttar utomlands, och har inte heller specifika uppgifter om hur många som återvänder.

Bredare nätverk via internationell skola

Yle Nyheter tog kontakt med ett tiotal unga vuxna för att fråga varför de har valt att studera i andra länder än Finland. Orsakerna är varierande.

En del utbildningar finns inte i Finland, såsom undervisning för blivande musikalartister. I Estland är det betydligt enklare att komma in till skolor som utbildar läkare, jurister och veterinärer.

Till Sverige söker sig en del som känner sig osäkra med finska språket och vill studera enbart på svenska. Nästan alla överväger också var de har framtida arbetsmöjligheter.

Äventyr och bättre chanser till arbete

Michelle Riska har bott i Israel som liten och valde att gå på Mattlidens gymnasiums internationella IB-linje efter högstadiet i Finland. Hon har alltid vetat att hon inte vill stanna i hemlandet.

Michelle Riska
Bildtext Michelle Riska inleder i höst medicinestudier i Brighton.
Bild: Yle

Om några veckor börjar hon studera medicin på Brighton and Sussex Medical School i England. Hon funderar en hel del på var hon ska arbeta i framtiden, men känner sig öppen för alla möjligheter.

– Jag kan arbeta i England, Finland eller var som helst. Jag kan tänka mig att jag återvänder till Finland om några år, men först vill jag jobba i andra länder, säger Riska.

Närpesbördiga Danielle Lindén studerar miljö- och hälsoskydd i Umeå för andra året.

– Jag valde att studera utomlands på grund av att jag inte kom in på utbildningar i Finland. Jag ansåg att det var lättare att komma in i Sverige.

Lindén nämner också att det är mer spännande att bo i ett annat land.

Plus och minus med emigrationen

Att finländare flyttar utomlands för att studera och arbeta gör att Finland förlorar unga invånare och arbetskraft, men vad de sedan hämtar tillbaka väger upp, enligt äldre forskare Krister Björklund.

- Det är klart att vi har gjort investeringar i unga som har fått en utbildning i Finland. Så visst är det väldigt synd att de flyttar utomlands. Men å andra sidan skaffar de erfarenhet och när de kommer tillbaka till Finland så blir det plus på det sättet i stället.

Diskussion om artikeln