Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Både ja och nej till center för äldre i Sydösterbotten

Från 2015
Uppdaterad 24.08.2015 11:44.
Äldre kvinna.
Bild: Sini Salmirinne / Yle

Intresset att stödja ett geriatriskt kunskapscenter varierar mellan kommunerna inom Kust-Österbottens samkommun K5. Tanken med det geriatriska kunskapscentret är att främja vård- och stödåtgärder för att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt.

Kristinestad och Korsnäs är mest positiva i sina utlåtanden, Kaskö föreslås säga ja och Närpes vill se en mera konkret plan innan de tar ställning.

Malax sade nyligen nej till centret.

Att Malax nu sa nej till det geriatriska centret var ändå inget som förvånade Peter Riddar, som har fungerat som ordförande för den arbetsgrupp som utformat modellen.

Vasa är närmare

- Det geriatriska centret har ända sedan 2008-2009 haft Kristinestad som hemort. Avståndet till Kristinestad från Malax är betydligt längre än avståndet mellan Malax och Vasa. Jag har nog en förståelse för att man i Malax är lite skeptiska, att är det här den rätta lösningen för dem, säger Peter Riddar.

Nu fortsätter behandlingen i K5:s politiska organ.

Hemvård som grund

Andelen äldre blir allt fler i samhället. Den konventionella äldreomsorgen blir dyrare för kommunerna än att satsa på förebyggande åtgärder, bedömer Riddar.

- Radiologoiska undersökningar via nya privata aktörer blir betydligt billigare än den kommunala sektorn i för tillfället kan stå för, säger Riddar.

Grunden för att det geriatriska centret ska fungera är att det finns en heltäckande hemvård.

- Det finns inget geriatriskt centrum utan en fungerande hemvård, som borde få mera resurser för att kunna bli ännu mera heltäckande, säger Riddar.

Kommunerna gav utlåtande om geriatriskt centrum

1:30