Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Funderar du på parterapi?

Från 2015
Uppdaterad 19.02.2016 12:10.
Man och kvinna i parterapi.
Bild: Shutterstock

Kommunikationssvårigheter, gräl och risk för skilsmässa gör att par söker sig till en terapeut. Också användningen av sociala medier är ett ämne som numera behandlas i parterapi.

En ljus soffa i ett ljust rum, näsdukar på bordet. Psykoterapeut Laila Hyttinens arbetsrum i Kronohagen, där Helsingfors stads parterapi är belägen, ser ut precis som man kunde tänka sig. Inget faller en i ögat. Vi befinner oss på en neutral zon.

- Parterapi ger båda parterna en chans att göra sig hörda. Vänner kan lyssna till människors problem, men då hör man ofta inte den andra partens del av historien. I parterapin kommer en utomstående part in i förhållandet. Man ges en tid och en plats att tänka på förhållandet, säger Hyttinen.

Den parterapi som Helsingfors stad erbjuder besöks årligen av kring 600 par. Största delen av kunderna har små barn.

Sömnbristen och den jobbiga vardagen kan komma som en överraskning. Sen käbblar man om vems behov som tas i hänsyn.

― Laila Hyttinen, psykoterapeut

- Ett barn förändrar alltid parförhållandet. Människor måste avstå från något, som de tidigare har haft. När barnen kräver mycket omvårdnad, går det lätt så att parförhållandet kommer på andra plats.

Åren då man kombinerar familjeliv med små barn och arbete är speciellt jobbiga, om paret har olika uppfattningar om arbetsfördelningen och olika roller. Enligt Hyttinen reflekteras också barnets personlighet och familjeförhållandena på parförhållandet. Ett krävande barn, ekonomiska problem och ett svagt stödnätverk kan vara belastande.

- Sömnbristen och den jobbiga vardagen kan komma som en överraskning. Sen käbblar man om vems behov som tas i hänsyn.

- Det skulle vara bra att diskutera vad det innebär att få barn och vad man förväntar sig av varandra direkt när man bestämmer sig för att skaffa familj. Men ofta sveper livet helt enkelt med sig och konflikterna kommer som en överraskning.

Viktigt att börja i tid

Efterfrågan för parterapi har vuxit en aning de senaste åren.

- För tillfället är det tyvärr kö till våra tjänster. Det är problematiskt, för människor tenderar att söka hjälp i sista stund, då skilsmässohotet redan är överhängande, säger Hyttinen.

När ska man gå i terapi?

  • Närhet är väsentligt för ett parförhållande. Man ska inte behöva anpassa sig till ensamhet och otrygghet.
  • När gräl skapar panikkänslor och interaktionen förvandlas till en negativ cirkel av grälande.
  • När det är svårt att möta maken eller makan och andra livsroller känns mer attraktiva.

Parterapeut Keija Markova, Väestöliitto.

Vill man att parterapin ska lyckas, är det väsentligt att börja i tid.

- Det är typiskt att man söker sig i terapi när de vanliga metoderna för att lösa konflikter inte längre fungerar. Då har det redan uppstått en cirkel av negativ interaktion och alla försök till en diskussion resulterar i gräl. Med tiden bli det allt svårare att lösa upp situationen.

I dagsläget kommer initiativet till att gå i terapi lika ofta från mannen som från kvinnan. Många par har enligt Hyttinens uppfattning ingen tydlig uppfattning om vad parterapi går ut på. Det går att hitta mycket information på webben, men i en krissituation orkar man nödvändigtvis inte söka efter den informationen. En kund kan till exempel tro att terapeuten ger paret klara råd och erbjuder lösningar.

- Paren gör arbetet själva. Till exempel beslutet om hurudvida det lönar sig att fortsätta förhållandet är i parets egna händer. Terapeutens roll är att erbjuda medel att studera förhållandet.

Parterapin brukar vara från sex månader till 1,5 år. Under den här tiden träffar paret terapeuten ett par gånger i månaden. Man träffas tre till fem gånger innan den egentliga terapin inleds och terapeuten kartlägger situationen.

Terapi lämpar sig inte för alla par. Till exempel våld, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar kan utgöra hinder för parterapi.

Däremot är depression som är relaterad till parförhållandet inget hinder för parterapi.

- Graden av depression måste såklart evalueras från fall till fall. Ofta kan man behandla depression parallellt i individualterapi, säger Hyttinen.

psykoterapeut laila hyttinen
Bildtext Det är viktigt att par söker hjälp i ett tillräckligt tidigt skede, anser psykoterapeut Laila Hyttinen.
Bild: Yle/Jani Parkkari

Bördan av det förflutna

De vanligaste orsakerna till att man söker sig i terapi är enligt Hyttinen kommunikationssvårigheter, gräl och risk för skilsmässa. Vanliga ämnen i parterapi är också att man fjärmat sig mentalt eller sexuellt från varandra, varit otrogen, svartsjuk eller lidit av beroenden.

Vart kan man vända sig för att få parterapi?

  • Kommunerna erbjuder parterapi vid hälsocentraler, familjerådgivningar och mentalhälsokontor. I vissa kommuner kan köerna trots allt vara långa. Rör det sig om en allvarlig kris eller misshandel kan man få en snabbare akuttid.
  • Privat kan man få parterapi på mottagningar vid läkarstationer och kliniker.
  • Kyrkan har avgiftsfri familjerådgivning. Kontakta din församling för mer information.
  • Hos Folkhälsan kan man boka par- och föräldrarådgivning.
  • Organisationer erbjuder parterapi bl.a. vid Väestöliittos klinik i Helsingfors.
  • Väestöliittos söktjänst listar rådgivnings- och terapitjänster (tjänsten på finska).

Utmattning och konflikter kring arbetsfördelningen bildar en egen helhet för småbarnsföräldrar. Enligt Hyttinen är det just "de olika liven" som barnfamiljer har svårt att få att passa ihop.

- Man borde ha tid för sig själv, för parförhållandet, för familjen och för jobbet. Att få de här sakerna att passa ihop är ett klassiskt problem.

- De sociala medierna tas också ofta upp i dag. Maken eller makan är som någon annanstans under kvällen, då den är försjunken i olika spel eller nätverk, säger Hyttinen.

Det finns många olika referensramar för parterapi. I den parterapi som Helsingfors stad erbjuder tillämpas till stor del kanadensaren Sue Johnsons emotionellt fokuserade terapi, där fokus ligger på känslor och makarnas emotionella band. Ofta ingår också ett psykodynamiskt sätt att närma sig den individuella utvecklingen.

- En erfaren terapeut plockar ihop en bit här och en annan där, enligt situationen. För det mesta är det svårt att tillämpa endast en avgränsad referensram i parterapin, säger Hyttinen.

En individs förflutna kommer ofta fram när man funderar på orsakerna till en viss sorts beteende.

- Trots att fokus ligger på det nuvarande parförhållandet och dess problem, ser man också på saken ur ett bredare perspektiv. När man funderar på varför en människa reagerar starkt i en viss situation är förebilderna och upplevelserna i barndomshemmet väsentliga.

Långsam förändring

Resultaten av parterapin utvärderas när processen framskrider. Paren utvärderar den egna utvecklingen tillsammans med terapeuten.

Man borde ha tid för sig själv, för parförhållandet, för familjen och för jobbet. Att få de här sakerna att passa ihop är ett klassiskt problem.

― Laila Hyttinen, psykoterapeut

- Det viktiga är att följa med hur saker som man gått igenom i terapin påverkar vardagen. Förändringen är ofta långsam, eftersom människans sinne är långsamt. I många fall verkar det som om det inte sker några framsteg, men förändringen kan mogna sakta i sinnet, berättar Hyttinen.

Ibland tar terapin slut tidigare än man planerat. Folk avbokar tider, låter bli att komma eller helt enkelt försvinner. Information om avbrutna terapiförhållanden samlas inte in, endast längden på vårdrelationen ingår i statistisken.

Terapeuten gör flera olika val när det gäller att närma sig kunden. När man behandlar en människas psyke är det inte lika enkelt att upptäcka vårdfel som på operationsbordet i ett sjukhus. Terapeuter går igenom fall med sina kollegor och i arbetshandledningen.

- Ibland grunnar man såklart på hurudvida ett annat förfarande skulle ha varit bättre i ett visst fall, men det kan man aldrig veta. Man har bara de val som man har gjort och det resultat man fått utgående från dem, säger Hyttinen.

Jani Parkkari, Yle Asia
Originaltexten på finska på Yle Vanhemmuus.

Läser mer om parförhållanden och skilsmässor här

#inödochlust?