Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Arbetet med att utveckla byarna i Lovisa har kommit igång

Från 2015
Uppdaterad 24.08.2015 13:11.
å
Bildtext Liljendal hör till de byar i Lovisa som kunde göras mera lockande för nya invånare.
Bild: YLE/Crawford

Nu ska byarna i Lovisa synas i sömmarna. I vilka byar finns det potential för utveckling, är frågan som sektorerna nu ska fundera på. Utvecklingsprojekten ska tilldelas medel i budgetförslaget för 2016.

I Lovisa har byborna fått säga hur de vill att deras byar ska utvecklas.

Det handlar om de tre byagrupperna Liljendal, Gammelby-Forsby-Isnäs samt Strömfors-Tessjö.

Kartläggning gjord

Stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (Sfp), säger att fullmäktige under höstens lopp ska bearbeta förslagen och bedöma vilka det lönar sig att satsa på.

- Egentligen har arbetet redan kommit igång. Utvecklingsbolaget Posintra har under sommaren behandlat önskemålen och kartlagt utvecklingsmöjligheterna. Som följande går ärendet till sektorerna, där man ska se vilka byar man kan satsa på. Målet är att få med utvecklingsprojekten i budgetförslaget för 2016, säger Heijnsbroek-Wirén.

Stöd och hjälp

Exempel på förbättringsförslag som kommit in handlar bland annat om att se över den många gånger bristfälliga skyltningen.

- Det har också framkastats förslag om stöd och hjälp för byarna, så att de i framtiden ska kunna bära ett större ansvar för utvecklingen, säger Heijsbroek-Wirén.

Utmaningar och möjligheter

Andra förslag på åtgärder handlar om skötseln av och trivseln på allmänna områden, gatubelysning och hälsovårdsservice.

- Byborna behöver också själva kunna trygga och uteckla servicen. Jag tror att det också är viktigt för de förtroendevalda att lära sig att känna igen de utmaningar och möjligheter som finns i byarna.

Allmänt taget kan man säga att den övergripande tanken med projektet är att helt enkelt stärka byarnas livskraft och att göra dem lockande för nya invånare.