Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hoppet om ett tvåspråkigt S:t Karins lever

Från 2015
Uppdaterad 25.08.2015 15:13.
S.t karins centrum med stadshuset i bakgrunden.

Förslaget inför måndagens stadsfullmäktigemöte i S:t Karins var att staden inte ansöker om att bli tvåspråkig, men så blev det inte.

Stadsfullmäktige beslöt att remittera frågan om staden ska ansöka om att frivilligt bli tvåspråkig. Nu ska saken utredas vidare.

Åsa Gustafsson (SFP) föreslog remittering på måndagens fullmäktigemöte och säger att trots att beredningen nog var bra saknades noggrannare ekonomiska uträkningar.

- Nu väntar vi på en ny beredning och kan sedan diskutera vidare ärendet!

Åsa Gustafsson
Bildtext Åsa Gustafsson (SFP) vill att S:t Karins i framtiden kan erbjuda svenskspråkig äldreomsorg.

Enligt Åsa Gustafsson och många andra svenskspråkiga S:t Karinsbor är den svenskspråkiga servicen i staden god men i takt med att de svenskspråkiga invånarna blir allt fler, kommer staden ändå att vara tvungen att ta ställning till hur den svenska servicen i staden i framtiden kan bli ännu bättre.

- När man beaktar andelen familjer som flyttar till staden kan man konstatera att väggarna i både den svenska skolan och svenska dagvården kommer emot.

En stor framtida utmaning är också äldreomsorgen och hurudan service de svenskspråkiga seniorerna i staden erbjuds.

Enligt Åsa Gustafsson skulle en officiellt tvåspråkig stad trygga äldreomsorg på svenska.

Positiva attityder till svenskan

Hur det går då politikerna nästa gång tar ställning till förslaget att frivilligt ansöka om att bli en tvåspråkig stad, återstår att se.

Åsa Gustafsson berömmer diskussionen bland politikerna i staden och enligt henne har attityderna till svenskan blivit betydligt positivare efter att staden gick in för egen svensk skola.

- Det är bra drive! skrattar Gustafsson, som tror att det är hälsosamt för alla parter att nu få noggrannare uträkningar gällande både inkomster och utgifter för tvåspråkigheten.

S:t Karins har en egen svensk skola (åk 1-6) och erbjuder svenskspråkig dagvård. I dag är 4,2 % av S:t Karinsborna svenskspråkiga, vilket motsvarar 1300 personer.

Åsa Gustafsson var gäst i God morgon Åboland på tisdag.