Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Myter om skilsmässor - sant eller falskt?

Från 2015
Uppdaterad 27.09.2021 15:46.
Infografik om skilsmässor 2014
Bild: Yle/Johan Lindström

-Man skiljer sig för lättvindigt!
-Skilsmässan kommer som en överraskning.
-Män blir gubbsjuka och vill skilja sig då de fyllt 50.

Bara ett av de här påståendena stämmer. Vi har kollat vad forskningen och statistiken säger om våra skilsmässor.

Ingen skilsmässa är den andra lik, varje år skrivs det över 13 000 helt unika berättelser om skilsmässor i Finland. Ändå kan forskning och statistik hjälpa oss att se de strukturer som trots all finns där någonstans.

Det som du ser i din egen umgängeskrets handlar kanske om enstaka fall eller så liknar de skilsmässorna tusentals andra. Ser man på statistiken förekommer det ändå vissa tydliga trender och de är inte alltid förenliga med populära antaganden.

Varje år skrivs det över 13 000 helt unika berättelser om skilsmässor i Finland

Folk skiljer sig alltför lättvindigt

Forskningsprofessor Osmo Kontula på Befolkningsförbundet håller inte med det här påståendet. 2013 intervjuade han över 3 000 par för undersökningen familjebarometern och han kom fram till att de flesta övervägde skilsmässan mycket noga.

-Beslutet att skilja sig fattas för det mesta efter att man har tänkt på under en lång tid, i medeltal två år, säger Osmo Kontula.

Forskningsprofessor Osmo Kontula
Bildtext Osmo Kontula har kartlagt skilsmässor i Finland
Bild: Osmo Kontula

Ändå kommer skilsmässan som en överraskning för den ena parten i nästan hälften av fallen. Bara en bråkdel av skilsmässorna är resultatet av ett gemensamt beslut.

Påståendet är falskt

Folk skiljer sig mer än förut

Ser man på skilsmässostatistiken ser kurvan förvånansvärt jämn ut. Allt färre gifter sig, men antalet skilsmässor har varit konstant de senaste tio åren. År 2014 registrerades 13 682 skilsmässor och det var aningen färre än året före.

Giftermål, skilsmässor och inlämnade ansökningar 2006 - 2014
ÅrAntal bröllopskilsmässoransökningarandel som ångrade sig
200628 23613 25517 98626 %
200729 49713 22417 85326 %
200831 01413 47118 26626 %
200929 83613 52718 56727 %
201029 95213 61918 16825 %
201128 40813 46918 05625 %
201228 87813 04018 02128 %
201325 11913 76618 18524 %
201424 46213 68218 54226 %

Källa: statistikcentralen och rättsregistercentralen

Ungefär en fjärdedel av de som lämnat in skilsmässoansökan till tingsrätten ångrar sig och fortsätter som gifta efter att betänketiden löpt ut.

Källa: statistikcentralen och rättsregistercentralen

39 procent av de första äktenskapen slutar i skilsmässa, skilsmässorisken stiger med antalet äktenskap man har i bagaget. I finland finns det ett hundratal personer som är inne på sitt sjätte äktenskap.

Jämför man den finländska skilsmässostatistiken med resten av världen slutar ändå förhållandevis många av våra äktenskap i skilsmässa. I världen ligger vi på en trettionde plats och i Europa på en tionde plats när man jämför hur många som skiljer sig per 1 000 personer.

Antal skilsmässor per 1000 personer
Bildtext Antal skilsmässor per 1000 personer i Europa. Källa: Eurostat
Bild: Malin Ekholm
Skilsmässofrekvensen i världen
Bildtext Skilsmässor i procent av bröllop i världen. Källa: Wikipedia och Business Insider

Påståendet är falskt

Många håller ihop på grund av barnen

Vi skiljer oss som mest i åldrarna 35-39, vilket betyder att skiljsmässotoppen sammanfaller med åren då de flesta har minderåriga barn. År 2013 var 16 545 barn med om att deras föräldrar skilde sig.

År 2013 var 16 545 barn med om att deras föräldrar skilde sig.

Risken att ett äktenskap slutar i skilsmässa är som störst 3-5 år efter bröllopet, vilket också bevisar att man inte väntar på att barnen ska bli äldre före man skiljer sig.

Skilsmässor efter år
Bildtext Under de senaste fem åren har kurvan som berättar hur många år efter bröllopet de flesta skiljer sig sett ganska likadan ut. Stegringen efter 30 års äktenskap beror på att alla de skilsmässor som skett efter att par varit gifta i 30 år slagits ihop. Källa: Statistikcentralen
Bild: Malin Ekholm

Det förekommer inte heller någon synlig ökning i antalet skilsmässor i åldrarna 50-60, åldern då man i så fall skulle skilja sig om det var så att många par väntade med att separera tills barnen är utflugna.

Antagandet är alltså falskt.

Skilsmässobeslutet slår ner som en bomb

Det är oftare kvinnan än mannen som vill skilja sig och så mycket som hälften av skilsmässorna kommer som en överraskning för den ena parten, ofta mannen som tror att allt är bra.

Enligt de som svarade på familjebarometern sa 70 procent av kvinnorna att det var de som tog beslutet om skilsmässa medan 46 procent av männen ansåg att det var kvinnan som tagit beslutet. I olika internationella studier varierar den här siffran mellan 60 och 80 procent, men i väst är det alltid kvinnorna som i högre grad vill skilja sig.

- Studier visar att kvinnans förväntningar på ett gott parförhållande har förändrats märkbart under de senaste tio åren medan mannens inte har det säger Osmo Kontula.

Det faktum att skilsmässobeslutet inte fattas gemensamt, utan kommer som en överraskning för den ena beror i många fall på dålig kommunikation. Den ena parten kan ha gått och tänkt på skilsmässa länge utan att prata om saken.

Kvinnans förväntningar på ett gott parförhållande har förändrats märkbart under de senaste tio åren

När par går på parterapi är upplägget ofta sådant att mannen vill hitta vägar att rädda äktenskapet medan kvinnorna vill skilja sig och vill ha hjälp med att göra det så smidigt som möjligt. (Hokkanen 2005)

Antagandet är sant

Man ångrar sig efteråt

För många känns skiljsmässan som ett stort misslyckande och en skilsmässa hör till livets stora kriser. Om man ska tro de undersökningar som gjorts repar sig de flesta ändå ganska väl och känner sig till och med nöjdare med livet efter skilsmässan.

Bäst klarar sig de som själv tog initiativet till skilsmässa men som ändå anser att det var den andra partens fel att äktenskapet havererade. Svårast är det för den som har blivit lämnade utan att förstå varför och utan att själv vilja skiljas.

- Eftersom de flesta som skiljer sig gör det i yngre medelåldern brukar de också ganska snabbt hitta nya partners att dela livet med. Om man hittar en ny eller inte spelar stor roll i hur man trivs med livet efter skilsmässan säger forskningsprofessor Osmo Kontula.

Enligt Kontula beror missnöjet i äktenskapet ofta på att förväntningar och verklighet inte möts. Många tar lärdom av det som gick fel i det första äktenskapet och är således nöjdare med det andra.

70 procent av kvinnorna och 65 procent av männen har aldrig ångrat sig

Av de dryga 1500 personer som deltog i Osmo Kontulas studie och hade skilt sig svarade 70% av kvinnorna och 65% av männen att de aldrig ångrat sig.

Källor

  • Statistikcentralen

  • Eurostat

  • Rättsregistercntralen

  • Hill Kulu: Marriage Duration and Divorce: The Seven-Year Itch or a Lifelong Itch?

  • Finnäs & Saarela: Ethnic affiliation of children and the risk of union dissolution

  • Elina Mäenpää: Socio-Economic Homogamy and its effect on the Stability of Cohabity Unions

Det här påståendet är falskt

Lika barn leka bäst

Det här är en fråga där de undersökningar som gjorts är rörande eniga. Ju mer lika två parter är när det kommer till bakgrund, utbildning, livssyn och drömmar, desto större chans har de att hålla ihop.

-Det här är en paradoxal fråga för motsatserna dras också till varandra och det kan kännas spännande att vara tillsammans med någon som är annorlunda.
Efter att den första passionen lagt sig börjar många ändå att irritera sig på just det som var spännande i början av relationen, säger Kontula.

- Undermedvetet söker många ändå en partner som liknar en själv, säger Kontula. Gemensamma mål och drömmar är viktiga för att förhållandet ska må bra och har man allt för olika syn på hur ett gott liv ska se ut så uppstår ofta problem.

Om man då ändå råkar vara gift med någon som kommer från en helt annan bakgrund eller om man har väldigt olika värderingar är lösningen att kommunicera mycket och tydligt och att försöka hitta det som man ändå har gemensamt.

Antagandet är sant

Din berättelse är unik, men kom ihåg att tala med varann

En del siffror är svåra att tolka,till exempel skilsmässofrekvensen. Man kan jämföra skilsmässorna med bröllopen, slå ut dem på befolkningen, se hur många av de som gift sig ett visst år som har skilt sig efter x antal år.

Det här innebär att det inte finns någon exakt procent att gå efter, utan det handlar om uppskattningar som kan variera men man ser tendensen.

Vem som tagit initiativet till skilsmässan är är ett annat exempel på en faktor som är svår att mäta med exakta mått. I vissa fall tycker båda att det var den andra, i andra fall tycker båda att det var de som tog initiativet.

Om den ena är otrogen och den andra då vill skiljas, på vems konto ska skilsmässan då registreras? Eller om den ena drar sig undan, slutar prata och bara vill göra saker utan sin äkta hälft och den andra då till slut tar initiativet.

Det som ändå ofta finns i bakgrunden när ett par skiljer sig är, om man får tro de kvalitativa undersökningar som gjorts om skilsmässor, är att par slutar kommunicera och slutar se sig som ett team. Ett varningstecken är att man börjar irritera sig på sin partner tidigt i förhållandet och ett annat att man tillbringar allt mindre tid tillsammans.

Varför gick ni skilda vägar? Berätta din story!

#inödochlust?