Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Myter om skilsmässor - sant eller falskt?

Uppdaterad 27.09.2021 15:46.
Infografik om skilsmässor 2014

-Man skiljer sig för lättvindigt!
-Skilsmässan kommer som en överraskning.
-Män blir gubbsjuka och vill skilja sig då de fyllt 50.

Bara ett av de här påståendena stämmer. Vi har kollat vad forskningen och statistiken säger om våra skilsmässor.

Ingen skilsmässa är den andra lik, varje år skrivs det över 13 000 helt unika berättelser om skilsmässor i Finland. Ändå kan forskning och statistik hjälpa oss att se de strukturer som trots all finns där någonstans.

Det som du ser i din egen umgängeskrets handlar kanske om enstaka fall eller så liknar de skilsmässorna tusentals andra. Ser man på statistiken förekommer det ändå vissa tydliga trender och de är inte alltid förenliga med populära antaganden.

Varje år skrivs det över 13 000 helt unika berättelser om skilsmässor i Finland

Folk skiljer sig alltför lättvindigt

Forskningsprofessor Osmo Kontula på Befolkningsförbundet håller inte med det här påståendet. 2013 intervjuade han över 3 000 par för undersökningen familjebarometern och han kom fram till att de flesta övervägde skilsmässan mycket noga.

-Beslutet att skilja sig fattas för det mesta efter att man har tänkt på under en lång tid, i medeltal två år, säger Osmo Kontula.

Forskningsprofessor Osmo Kontula
Bildtext Osmo Kontula har kartlagt skilsmässor i Finland

Ändå kommer skilsmässan som en överraskning för den ena parten i nästan hälften av fallen. Bara en bråkdel av skilsmässorna är resultatet av ett gemensamt beslut.

Påståendet är falskt

Folk skiljer sig mer än förut

Ser man på skilsmässostatistiken ser kurvan förvånansvärt jämn ut. Allt färre gifter sig, men antalet skilsmässor har varit konstant de senaste tio åren. År 2014 registrerades 13 682 skilsmässor och det var aningen färre än året före.

Giftermål, skilsmässor och inlämnade ansökningar 2006 - 2014

År Antal bröllop skilsmässor ansökningar andel som ångrade sig
2006 28 236 13 255 17 986 26 %
2007 29 497 13 224 17 853 26 %
2008 31 014 13 471 18 266 26 %
2009 29 836 13 527 18 567 27 %
2010 29 952 13 619 18 168 25 %
2011 28 408 13 469 18 056 25 %
2012 28 878 13 040 18 021 28 %
2013 25 119 13 766 18 185 24 %
2014 24 462 13 682 18 542 26 %

Källa: statistikcentralen och rättsregistercentralen

Ungefär en fjärdedel av de som lämnat in skilsmässoansökan till tingsrätten ångrar sig och fortsätter som gifta efter att betänketiden löpt ut.

Källa: statistikcentralen och rättsregistercentralen

39 procent av de första äktenskapen slutar i skilsmässa, skilsmässorisken stiger med antalet äktenskap man har i bagaget. I finland finns det ett hundratal personer som är inne på sitt sjätte äktenskap.

Jämför man den finländska skilsmässostatistiken med resten av världen slutar ändå förhållandevis många av våra äktenskap i skilsmässa. I världen ligger vi på en trettionde plats och i Europa på en tionde plats när man jämför hur många som skiljer sig per 1 000 personer.

Antal skilsmässor per 1000 personer
Bildtext Antal skilsmässor per 1000 personer i Europa. Källa: Eurostat
Skilsmässofrekvensen i världen
Bildtext Skilsmässor i procent av bröllop i världen. Källa: Wikipedia och Business Insider

Påståendet är falskt

Många håller ihop på grund av barnen

Vi skiljer oss som mest i åldrarna 35-39, vilket betyder att skiljsmässotoppen sammanfaller med åren då de flesta har minderåriga barn. År 2013 var 16 545 barn med om att deras föräldrar skilde sig.

År 2013 var 16 545 barn med om att deras föräldrar skilde sig.

Risken att ett äktenskap slutar i skilsmässa är som störst 3-5 år efter bröllopet, vilket också bevisar att man inte väntar på att barnen ska bli äldre före man skiljer sig.

Skilsmässor efter år
Bildtext Under de senaste fem åren har kurvan som berättar hur många år efter bröllopet de flesta skiljer sig sett ganska likadan ut. Stegringen efter 30 års äktenskap beror på att alla de skilsmässor som skett efter att par varit gifta i 30 år slagits ihop. Källa: Statistikcentralen

Det förekommer inte heller någon synlig ökning i antalet skilsmässor i åldrarna 50-60, åldern då man i så fall skulle skilja sig om det var så att många par väntade med att separera tills barnen är utflugna.

Antagandet är alltså falskt.

Skilsmässobeslutet slår ner som en bomb

Det är oftare kvinnan än mannen som vill skilja sig och så mycket som hälften av skilsmässorna kommer som en överraskning för den ena parten, ofta mannen som tror att allt är bra.

Enligt de som svarade på familjebarometern sa 70 procent av kvinnorna att det var de som tog beslutet om skilsmässa medan 46 procent av männen ansåg att det var kvinnan som tagit beslutet. I olika internationella studier varierar den här siffran mellan 60 och 80 procent, men i väst är det alltid kvinnorna som i högre grad vill skilja sig.

- Studier visar att kvinnans förväntningar på ett gott parförhållande har förändrats märkbart under de senaste tio åren medan mannens inte har det säger Osmo Kontula.

Det faktum att skilsmässobeslutet inte fattas gemensamt, utan kommer som en överraskning för den ena beror i många fall på dålig kommunikation. Den ena parten kan ha gått och tänkt på skilsmässa länge utan att prata om saken.

Kvinnans förväntningar på ett gott parförhållande har förändrats märkbart under de senaste tio åren

När par går på parterapi är upplägget ofta sådant att mannen vill hitta vägar att rädda äktenskapet medan kvinnorna vill skilja sig och vill ha hjälp med att göra det så smidigt som möjligt. (Hokkanen 2005)

Antagandet är sant

Man ångrar sig efteråt

För många känns skiljsmässan som ett stort misslyckande och en skilsmässa hör till livets stora kriser. Om man ska tro de undersökningar som gjorts repar sig de flesta ändå ganska väl och känner sig till och med nöjdare med livet efter skilsmässan.

Bäst klarar sig de som själv tog initiativet till skilsmässa men som ändå anser att det var den andra partens fel att äktenskapet havererade. Svårast är det för den som har blivit lämnade utan att förstå varför och utan att själv vilja skiljas.

- Eftersom de flesta som skiljer sig gör det i yngre medelåldern brukar de också ganska snabbt hitta nya partners att dela livet med. Om man hittar en ny eller inte spelar stor roll i hur man trivs med livet efter skilsmässan säger forskningsprofessor Osmo Kontula.

Enligt Kontula beror missnöjet i äktenskapet ofta på att förväntningar och verklighet inte möts. Många tar lärdom av det som gick fel i det första äktenskapet och är således nöjdare med det andra.

70 procent av kvinnorna och 65 procent av männen har aldrig ångrat sig

Av de dryga 1500 personer som deltog i Osmo Kontulas studie och hade skilt sig svarade 70% av kvinnorna och 65% av männen att de aldrig ångrat sig.

Källor

  • Statistikcentralen
  • Eurostat
  • Rättsregistercntralen
  • Hill Kulu: Marriage Duration and Divorce: The Seven-Year Itch or a Lifelong Itch?
  • Finnäs & Saarela: Ethnic affiliation of children and the risk of union dissolution
  • Elina Mäenpää: Socio-Economic Homogamy and its effect on the Stability of Cohabity Unions

Det här påståendet är falskt

Lika barn leka bäst

Det här är en fråga där de undersökningar som gjorts är rörande eniga. Ju mer lika två parter är när det kommer till bakgrund, utbildning, livssyn och drömmar, desto större chans har de att hålla ihop.

-Det här är en paradoxal fråga för motsatserna dras också till varandra och det kan kännas spännande att vara tillsammans med någon som är annorlunda.
Efter att den första passionen lagt sig börjar många ändå att irritera sig på just det som var spännande i början av relationen, säger Kontula.

- Undermedvetet söker många ändå en partner som liknar en själv, säger Kontula. Gemensamma mål och drömmar är viktiga för att förhållandet ska må bra och har man allt för olika syn på hur ett gott liv ska se ut så uppstår ofta problem.

Om man då ändå råkar vara gift med någon som kommer från en helt annan bakgrund eller om man har väldigt olika värderingar är lösningen att kommunicera mycket och tydligt och att försöka hitta det som man ändå har gemensamt.

Antagandet är sant

Din berättelse är unik, men kom ihåg att tala med varann

En del siffror är svåra att tolka,till exempel skilsmässofrekvensen. Man kan jämföra skilsmässorna med bröllopen, slå ut dem på befolkningen, se hur många av de som gift sig ett visst år som har skilt sig efter x antal år.

Det här innebär att det inte finns någon exakt procent att gå efter, utan det handlar om uppskattningar som kan variera men man ser tendensen.

Vem som tagit initiativet till skilsmässan är är ett annat exempel på en faktor som är svår att mäta med exakta mått. I vissa fall tycker båda att det var den andra, i andra fall tycker båda att det var de som tog initiativet.

Om den ena är otrogen och den andra då vill skiljas, på vems konto ska skilsmässan då registreras? Eller om den ena drar sig undan, slutar prata och bara vill göra saker utan sin äkta hälft och den andra då till slut tar initiativet.

Det som ändå ofta finns i bakgrunden när ett par skiljer sig är, om man får tro de kvalitativa undersökningar som gjorts om skilsmässor, är att par slutar kommunicera och slutar se sig som ett team. Ett varningstecken är att man börjar irritera sig på sin partner tidigt i förhållandet och ett annat att man tillbringar allt mindre tid tillsammans.

Varför gick ni skilda vägar? Berätta din story!

#inödochlust?

Teddybjörn

Vad säger skilsmässobarnen?

Barnens röst i medierna är inte en självklarhet.

Osams i förhållandet.

När förhållandet suger som en disktrasa

Ofta söker par i kris hjälp flera år för sent.

Man och kvinna sitter på varsin sängkant.

Otrohet, misshandel och beroenden spräcker våra parförhållanden

Många av skilsmässoberättelserna är mycket dramatiska.

Ledsen kvinna framför fönster med #inödochlust

Berättelse 40: "Min man gjorde ingenting hemma"

Jag passade upp familjen och försummade mina egna behov.

Anne Bjaerre

Anne Bjaerre: Efter nöden kommer lusten

Lyckan kommer också efter en skilsmässa.

Kyssande par på strand med #inödochlust-stämpel

Berättelse 39: "Har som 70+ hittat mina drömmars riddare"

Efter 50 års stagnerat äktenskap hittade jag riddaren.

Ett par sitter vid köksbordet.

Berättelse 38: "Vet inte vad jag känner och vill"

Tillsammans i 18 år men vet inte mera vad jag vill.

förälskelsens kemi

Förälskelse är kemi - inte magi

Idag vet forskarna vad som händer i hjärnan när du blir kär.

Man vid fönster med #inödochlust-stämpel

Berättelse 37: "Efter separationen blev jag svartmålad"

Det fula spelet började efter separationen.

Ett barn tittar på grälande föräldrar.

Berättelse 36: "Sluta favorisera mammorna i vårdnadstvister"

Hade jag varit veckoslutspappa hade det blivit katastrof.

Kyssande par på strand med #inödochlust-stämpel

Berättelse 35: "Jag knarkade förälskelser"

Så fort förälskelsekänslorna svalnade måste jag hitta en ny

Kvinna i fönstret.

Berättelse 34: "Är gräset grönare på andra sidan?"

Passionen och vardagsömheten är borta.

man och kvinna med barn diskuterar med #inödochlust-stämpel

Medling i tid - i stället för kronisk konflikt

Låg tröskel för medling när föräldrar skiljer sig.

Nicklas Kurkio.

Efter skilsmässan: Sonen grät efter föräldern som inte var på plats

Nicklas Kurkio berättar om skilsmässa med fokus på sin son.

Ett barn tittar på grälande föräldrar.

Så här skiljer du dig

En skilsmässoguide.

Kvinna i fönstret.

Berättelse 32: "Mina känslor dog av svält"

Jag var alltför ensam om allting.

Kvinna vid köksbord

Berättelse 31: "Han förälskade sig i en yngre kvinna"

I tre år hade vi en annan kvinna i vårt äktenskap.

en man lutar sig över bordet

Berättelse 30: ”Ångrar att jag bröt med min tjej”

Hon är mitt livs kärlek men vi var för unga.

Man vid fönster med #inödochlust-stämpel

Berättelse 29: "Jag var hennes sugardaddy"

Det började knaka när hon miste sin mamma.

Kvinna i fönstret.

Berättelse 28: "Han söp sig full flera gånger i veckan"

Han tyckte det var en mänsklig rättighet få supa sig full.

skugga av par med #inödochlust-stämpel

Otrohet är det största hotet mot parförhållandet

Tristess får oss att söka oss utanför parrelationen.

Maria Sundblom Lindberg

Maria Sundblom Lindberg: För barnens skull?

Borde man hålla ihop för barnens skull?

Kvinna ensam i dubbelsäng.

Berättelse 27: "Sjukdomen dödade kärleken"

Min man orkade inte älska mig efter min sjukdom.

Karta över skilsmässofrekvens

Här skiljer man sig mest och minst

Karta över skilsmässor i Finland.

Ansiktslös kvinna.

Lyckligt gift men kär i en annan

Agera eller låta förtjusningen passera?

man och kvinna med barn diskuterar med #inödochlust-stämpel

Berättelse 26: "Han bedrog mig redan i början"

Min dotter hade inte sett mig le på ett halvår.

Grafik för skilsmässor bland finlandssvenskar

På Åland och i Österbotten håller man ihop

Kommunerna med minst skilsmässor på Åland och i Österbotten.

Ett par sitter vid köksbordet.

Berättelse 23: "Vi växte i olika takt"

Vårt förhållande var stormigt.

blomma täckt med snö

Narcissisten krossar sin partners självförtroende

Hur vet du att din partner är en narcissist?

man och kvinna med barn diskuterar med #inödochlust-stämpel

Berättelse 22: "Han lämnade mig på grund av min familj"

Jag var hans drömtjej men han gillade inte familjen.

Ensam kvinna i dubbelsäng stämplad med #inödochlust

Berättelse 21: "Jag var gift och uttråkad"

Vi blev uttråkade och skilde oss.

En man sitter i soffan och tittar på tv.

Berättelse 20: "Jag vågar inte bryta upp"

Stressen knäcker mig men jag kan inte fly min familj.

Man tittar ut genom fönster.

Berättelse 19: "Min fru säger att hon inte är kär längre"

För två veckor sedan sa min fru att hon vill skilja sig.

Man ligger på soffan.

Berättelse 18: ”Mitt självförtroende knäcktes totalt”

Vårt förhållande pendlade mellan härligt och förfärligt.

Kyssande par på strand med #inödochlust-stämpel

Berättelse 17: "Vi klarade det via parterapi"

Min fru förlät att jag var förtjust i en annan.

Man vid fönster med #inödochlust-stämpel

Berättelse 16: "Vi kunde inte kommunicera"

Vi kunde inte reda ut bråk utan surade.

Man och kvinna i parterapi.

Funderar du på parterapi?

Parterapi ger båda parterna en chans att bli hörda.

deprimerad ensam kvinna med inödochlust-stämpel

Berättelse 12: "Gå vid första misshandeln!"

Alkoholenen förstörde äktenskapet.

Kvinna i trappa med #inödochlust-stämpel

Berättelse 10: "Jag sörjer att mitt liv gått så fruktansvärt åt skogen"

Det här är bara min berättelse. Hans låter helt annorlunda.

Marvin Gaye: Trouble Man

10 låtar att skilja sig till

10 låtar som kan fungera som soundtrack till en skilsmässa.

Porrsida med #inödochlust-stämpel

Berättelse 9: "Min man tände inte längre på sex med mig"

Mannen porrsurfade istället för att vara med mig.

Ensam kvinna i dubbelsäng stämplad med #inödochlust

Berättelse 8: "Han blev kär i en annan och ville skiljas"

Under småbarnsåren gled vi ifrån varann.

Ett barn tittar på grälande föräldrar.

Berättelse 4: "Hon fanns på varenda dejtingsida i Finland"

Jag har blivit brutalt våldtagen av FPA och samhället.

Kvinna i fönstret.

Berättelse 3: "Jag var ung och kär, helt förblindad"

”Gift dig inte med en utlänning, det blir bara problem."