Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nybygge planeras för språkbadsskolan i Jakobstad

Ett rum i den norra delen av Språkbadsskolan är stängt
Bildtext Språkbadsskolan i Jakobstad.

Jakobstad borde få en ny språkbadsskola inom 2-3 år anser bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad.

På tisdagen informerades föräldrarna om läget i skolan och vilka åtgärder som planeras för att förbättra inomhusluften i väntan på en ny skola.

En motor i en metallfabrik
Bildtext Föräldrar får information.

Listan på förbättringsåtgärder är lång. Företaget Ideastructura har undersökt Språkbadsskolan i Jakobstad med start i mitten på april.

Åtgärdsförslagen presenterades för politikerna på måndag kväll och på tisdagen stod föräldrarna i föreningen Hem och Skola och lärarna i tur.

Under senaste läsår drabbades lärarna i språkbadets svenska dagvårdsgrupp av problem i andningsvägarna med sjukskrivningar som följd. Det rummet stängdes och barnen och lärarna har flyttats till en annan skola.

Luften räcker inte till

Rena fukt-och mögelproblem är enligt konsulten inte så stora i fastigheten som är byggd i slutet på 60-talett och förstorad 1972, däremot är luftkonditioneringen ett problem.

Luften räcker helt enkelt inte till. Normen är 3 liter luft/sekund/kvadratmeter. I förskolan har man ett luftombyte på 0,6 liter och det säger sig självt att det leder till problem.

Vattenläckage har konstaterats vid en del fönster. Dels på grund av felkonstruktioner, dels på grund av att kittet lossnat och vatten läcker in i konstruktionen.

En av dammigaste skolorna

Städningen räcker inte heller till. Jukka Huttunen från Ideastructura som gjort undersökningen säger att Språkbadsskolan är en av de dammigaste skolor han sett.

- Allt kommer att göras som behöver göras och det skall vara klart till höstlovet, lovar t.f. chefen på tekniska verket, Rune Hagström.

Ett problem med luftkonditioneringen är oljudet som uppstår om luftgenomströmningen ökas till den nivå som den borde nå för att luften skall vara frisk att andas.

Föräldrarna vill se åtgärderna innan de tror att de förverkligas

Föräldrarna tvivlar

Löften från tjänstemän har tidigare torpederats när politikerna inte beviljat pengar och det finns också nu en viss misstänksamhet bland föräldrarna.

Den nuvarande lösningen skulle från början bara vara en treårig lösning men nu kommer den att bli minst fem eller sexårig. Alla är inte heller säkra på att de förbättringsåtgärder som utlovats i den nuvarande skolan kommer att förverkligas.

En motor i en metallfabrik
Bildtext Camilla Lillqvist

- Om det blir utfört och tidsperspektivet och hur det blir utfört, jag kan bara hoppas säger Camilla Lillqvist.

Arbetsgrupp föreslår ny skola

Det framtida skolnätet i Jakobstad skall presenteras på bildningsnämndens följande möte den 15 september. En enig arbetsgrupp inklusive bildningsdirektör Jan Levander kommer att föreslå att en ny språkbadsskola byggs.

- Sedan kommer jag att presentera vad det betyder för det övriga skolnätet, säger Jan Levander.

I praktiken betyder det att två närskolor, en finsk och en svensk, kommer att försvinna. Orsaken är att eleverna blir färre. Skolnätsplaneringen tar sikte på behoven fram till år 2030.

En het höst med skoldebatter är att vänta i Jakobstad.