Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Längre öppettider gynnar stora butiker”

Från 2015
öppethållningstidsinformation på en dörr

De som skulle dra mest nytta av längre öppethållningstider är butikskedjor, stora mataffärer och småbutiker i centrum av större städer. Det bedömer professor Pekka Mattila vid handelshögskolan vid Aalto-universitetet.

- Vinnarna finns sannolikt i handelns knutpunkter. Det är frågan om större enheter som genom sitt stora utbud kan göra försäljningen lönsam, även under sådana tider då personalutgifterna är större, eller kunderna färre än under normala öppethållningstider, säger Mattila.

Enligt Mattila måste man vid en eventuell avreglering av öppethållningstiderna acceptera att försäljningen inte nödvändigtvis ökar alls, utan istället fördelas över en längre tid.

Mattila bedömer att också små livsmedelsbutiker på centrala områden kunde dra nytta av att samhället är i rörelse 24 timmar i dygnet.

- Däremot kan det hända att små butiker inte alls gynnas, ifall inte alkoholförsäljningens försäljningstider avregleras samtidigt.

Fria öppethållningstider skulle samtidigt kunna drabba små butiker, säger Mattila. Små butiker kommer inte att kunna konkurrera med större butiker i köpcentrum, och ännu svårare är det utanför tillväxtcentrum.

- Små butiker utanför tillväxtcentrum har speciellt svårt att förlänga sina öppethållsningstider på grund av lönsamhetsskäl, och går därför miste om aktiva försäljningstimmar.

Olika öppettider i samma kedja

Mattila tror att butikernas iver kommer att variera mycket beroende på plats och ställe.

- Butikerna måste se över vilka de lönsamma platserna är, och se om en ökad försäljning skulle vara lönsam. Sannolikt skulle det resultera i en situation där samma kedja skulle ha många olika öppethållningstider, beroende på butikens placering. Nuförtiden är vi vana med att samma kedja har samma öppettider i sina butiker.

Mattila bedömer att det skulle uppstå några fler butiker som har öppet dygnet runt i stadskärnorna i större städer.

"Följderna för lite övervägda"

Enligt Mattila har man inte övervägt följderna av längre öppethållningstider tillräckligt.

- Även om följderna skulle vara positiva, så kommer verksamheten att koncentreras ännu mera till städer och stadskärnor.

Mattila anser ändå att det i princip är bra att avreglera företagande.

- Det ger större möjligheter för innovationer och utveckling och test av nya koncept som skulle tjäna konsumenterna bättre. Vi vet inte alltid vilka konsumenternas behov är.

Däremot ifrågasätter Mattila om det är rätt sätt att få ekonomin i rörelse.

- Är orsaken till den långsamma ekonomiska rörelsen verkligen det att någon butik stänger klockan sex, nio eller elva, fråga Mattila.

Han påminner om att de flesta skulle se det som en positiv sak att butikerna har öppet dygnet runt, men väldigt få skulle besöka butikerna till exempel klockan 3 på natten.

Anne Orjala/Yle Uutiset