Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ge ditt stöd åt barnfamiljer i Borgå

Från 2015
Barn sitter ensamt inomhus
Bild: Yle

Borgå vill ha flera som frivilligt hjälper barnfamiljer. Man han bli familjefadder, fungera som stödfamilj eller som byamorfar.

Borgå informerar intresserade vuxna om olika möjligheter till frivilligarbete med barn torsdagen den 3 september.

Mötet hålls mellan klockan 17 och 19 i social- och familjetjänsternas lokaler på 3:e våningen vid Konstfabriksgatan 4 C.

Under hösten ordnas sedan flera utbildningar för frivilligt arbete med barn och barnfamiljer. Intresserade kan fungera som familjefadder, stödfamilj, byamormor och -morfar eller läsmormor och -morfar.

Borgå understyker att frivilliga medarbetare ska vara pålitliga vuxna som vill ge av sin tid och gå ett stycke på vägen med barnet eller familjen. Den frivilliga verksamheten är avgiftsfri för familjerna.

Mannerheims barnskyddsförbunds verksamhet

Mannerheims barnskyddsförbund (MLL) erbjuder också hjälp med vård av barn i hemmet. MLL:s tjänster är avgiftsbelagda. Familjen betalar alltså lön till vårdaren.

Intresserade kan söka sig till MLL:s utbildningar.

MLL ordnar också stöd och handledning för de utbildade frivilliga medarbetarna och barnskötarna. Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylandsdistrikt och Uuden Porvoon paikallisyhdistys svarar för verksamheten tillsammans med Borgå stad.

Gemensam utbildning för stödfamiljer och familjefaddrar

I oktober ordnas utbildning för stödfamiljer som barnet kan besöka ungefär en gång per månad och för familjefaddrar som hjälper barnet i dess hem.

Stödfamiljen är en vanlig familj som tycker om barn, har den egna livssituationen i balans och har tid och vilja att dela sin vardag med det barn som behöver stöd.

Också en ensamboende person kan fungera som stödfamilj.

Familjefaddrar besöker familjen vanligen i några timmars tid en gång varannan vecka.

Stödfamiljerna och familjefaddrarna hjälper vanliga småbarnsfamiljer. Det kan handla om att de egna närstående bor långt borta, om att den ena föräldern ofta är borta exempelvis för arbetets skull, eller att föräldrarna känner sig trötta eller ensamma.

Utbildning för stödfamiljer och familjefaddrar ordnas under tre kvällar och en lördag i oktober. Deltagarna kan under utbildningen besluta om de vill bli stödfamiljer eller familjefaddrar.

Dagkurser för pensionärer och andra

I september ordnar Borgå stad en dagkurs i vård av barn. Kursen är avsedd speciellt för personer utanför arbetslivet och äldre personer som har möjlighet att vårda barn på dagtid och som har tidigare erfarenhet av vård av barn.

Barnfamiljer i Borgå kan via den här barnvaktstjänsten beställa kortvarig kompetent och pålitlig barnpassning i hemmet under alla tider på dygnet.

Borgå ordnar också en kurs för den som vill bli byamormor- och morfar eller läsmormor- och morfar. Utbildning ordnas fredagen den 18 september i Gammelbacka välfärdscenter.

Byamormor och -morfar behövs på platser där det finns många barn: familjekaféet i centrum av Borgå och i framtiden också i familjekaféet i Tolkis, i daghemmen samt i skyddshemmet.

Syftet med läsmormor- och morfarutbildningen är att erbjuda mera läsupplevelser för barn samt att med gemensamma lässtunder uppmuntra dem att läsa.

Läsmormödrar och -morfäder kan fungera i bibliotek eller skolor.