Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Familjer kräver bättre handikappomsorg

Från 2015
En tom barnsäng

Flera familjer har lämnat in rättelseyrkanden över att familjer med gravt handikappade barn och unga får för få avlastningsdagar. Familjerna är trötta och Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd ska granska läget.

Bristen på budgetmedel gör att familjer med hemmaboende gravt handikappade barn och ungdomar inte får den avlastningsvård de tycker familjerna behöver.

Familjerna anhåller årligen om ett antal avlastningsdagar och behovet prövas av tjänstemännen på social- och hälsovårdsverket. Resultatet är ett missnöje bland flera familjer.

De har lämnat in rättelseyrkanden till individsektionen, och därifrån har ärendet vandrat till förvaltningsdomstolen. Nu ligger familjernas klagan hos regionförvaltningsverket.

Kårkulla stöder familjerna

Vårdgivaren Kårkulla har rekommenderat ett större antal avlastningsdagar än tjänstemännen beviljat, men Kårkullas ledningsgrupp har ändå inte gått emot kommunernas beslut.

Till saken hör att korttidsvård är en icke subjektiv stödform. Men samtidigt uppfattas ett fastställt vårdprogram som bindande och kan tolkas bli en rättighet.

Det är nerdragningarna i social- och hälsovårdsnämndens budget som tvingat socialarbetarna att skära ner på avlastningsdagarna.

Färre avlastningsdagar har i sin tur lett till att ett par familjer ansökt om permanent boende till sina barn. Det är en subjektiv rätt för en gravt handikappad, men mycket dyrare än avlastningsvård för familjen.

Social- och hälsovårdsnämnden utreder

Rapporten som visar att det finns ett klart behov av fler avlastningsdagar presenterades på nämndens möte i tisdags. Rapporten kommer att beaktas vid följande budgetkorrigering.