Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär mot villaarrende i Kristinestad

Från 2015
Uppdaterad 26.08.2015 16:22.
Sommarstugor i Kristinestad
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Ett besvär har inlämnats till Högsta förvaltningsdomstolen mot beslutet om nivån på villaarrenden i Kristinestad. Det betyder att processen förskjuts ytterligare.

- Det gör inte behandlingen smidigare. Vi måste nu analysera det och se vad vi i detta läge kan göra och om vi kan framskrida, säger stadsdirektör Riitta El Nemr.

Stadsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att fundera på tomtpriserna. Det var meningen att kommittén skulle ha kommit med ett förslag på hur tomterna ska värderas inför nästa stadsstyrelsemöte.

De arrendatorer som väntar på att få lösa in sina sommarstugor kan nu få vänta ytterligare på behandlingen i Högsta förvaltningsdomstolen, om den också försenar processen med att fastställa inlösningspriserna.

Inkomstbortfall för staden

Besväret kan också innebära ett inkomstbortfall från villaarrendena, vilket påverkar tekniska centralens budgetramar.

I juli fick staden Kristinestad rätt efter att Vasa förvaltningsdomstol förkastade ett besvär från ett tiotal arrendatorer. Arrendatorerna ansåg att de inte behandlats likvärdigt och att höjningen av arrendet var oskäligt.

Enligt det beslut som stadsstyrelsen tog i december 2014 ska alla tomter beläggas med ett årligt arrende på 850 euro. Till det tillkommer 0.55 euro per kvadratmeter.