Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Attendo får gå - Malmska sköter jouren i egen regi

Från 2015
Barn hos öronläkare

Tillgången på läkare är bättre och hälsovårdscentralen i Jakobstad övertar jour 1 linjen (hälsovårdscentralen) i egen regi från årsskiftet. Det är Attendo som skött jouren sedan 2010.

Det började med att läkare från Attendo skötte jouren dygnet runt från 2010. Sedan dess har tillgången på läkare ökat och från 2013 återtogs en del av jouren av egna läkare dagtid.

Nu är läkarläget på hälsovårdscentralen bättre än på många år och det är möjligt att helt återta jour 1 linjen i egen regi också kvällar och helger.

Beträffande jourlinje 2 på Malmska ska man köpa rekryteringstjänster i ett försök att också dit få egna läkare.

80 000 euro billigare med egna läkare

Jämfört med köptjänster sparar Jakobstads social- och hälsovårdsverk cirka 80 000 euro per år genom att ha egna läkare.

Samarbetsdiskussioner ska ännu föras med förtroendemännen då det gäller läkarnas ersättningsnivå. Beslut om ett eventuellt lokalt avtal tas i höst av personalsektionen.

Att det blivit lättare att få tag på läkare förklaras av chefsläkare Pia-Maria Sjöström med att man satsat mycket på introduktion och handledning vilket lockat nya läkare.