Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Fler söker och får parterapi

Från 2015
Två män håller hand.
Bildtext Många par söker idag hjälp i sin relation.
Bild: Newscast Online

Väntetiden för de som vill ha parterapi varierar mycket. Många får hjälp relativt snabbt, och allt fler söker också hjälp i ett tidigare skede än generationerna innan gjorde. Tröskeln har sänkts, efterfrågan ökat och kommunerna försöker tillgodose behoven så gott det går.

Psykologen och parterapeuten Ann-Sofi Öist jobbar på den svenska samfälligheten i Helsingfors, och hon liksom många andra konstaterar att det är en större efterfrågan på parterapi nu än vad det var tidigare.

- De tidigare generationerna teg om sina problem, att gå i terapi var inget naturligt. Idag är tröskeln väldigt låg, och många unga familjer tar kontakt då de har problem, säger Ann-Sofi Öist.

Hon är nöjd över att så många vågar ta kontakt och be om hjälp i tid.

- Det är svårt att släcka bränder då det väl börjat brinna i knutarna. Därför är det bra att ta kontakt redan i det skede då det börjar osa bränt, säger hon.

Väntetiden varierar kommunvis

Om man då bor i till exempel Raseborg eller Malax och får problem i sin relation, så kan man få tid till en parterapeut inom någon vecka. Om man däremot bor i exempelvis Jakobstad och det krisar till sig, kan man få vänta en dryg månad på att få komma till parterapi.

Generellt kan man ändå drista sig till att säga att det ofta i de lite större städerna finns ett större tryck på efterfrågan av parterapi, och köerna är då rimligtvis längre.

Kommunerna har sina egna system och lösningar, så något övergripande system för hur och vem som erbjuder parterapi inom kommunerna finns inte. De flesta kommuner samarbetar med församlingarna, eller samfälligheten, på något sätt.

Undantagsfall finns

För de par som måste vänta länge på att få hjälp, kan det hinna hända mycket som kanske skulle kunna undvikas om man hade fått tid tidigare. Om man har kris i sitt förhållande och det finns småbarn eller misshandel med i bilden, försöker man dock få till stånd en akut tid, oavsett längden på köerna.

Man kan givetvis också söka sig till den privata sidan för parterapi, men då betalar man själv. Den parterapi som erbjuds via kommun och församlingar är avgiftsfri.