Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vänsterförbundet växer i Helsingfors - oklart om makten ökar

Från 2015
Uppdaterad 27.08.2015 12:57.
Zahra Abdulla och Sirkku Ingervo.
Bildtext Zahra Abdulla och Sirkku Ingervo är nu en del av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp i Helsingfors.
Bild: Creative Commons / Petri Krohn/ sirkkuingervo.fi

Vänsterförbundets grupp i Helsingforsfullmäktige fick tillökning under onsdagen då antalet ledamöter växte från nio till elva. Om gruppens makt konkret ökar är ändå oklart.

Sirkku Ingervo och Zahra Abdulla representerar nu Vänsterförbundet och inte De rödgröna inom Helsingforspolitiken. Ingervo och Abdulla lämnade i mars De gröna och bildade då sin egen grupp, De rödgröna.

Zahra Abdulla säger att De rödgröna inte kunde påverka och därför gick de över till Vänsterförbundet.

Vår grupp var för liten för att påverka. Jag märkte att mina åsikter stämmer väl överens med Vänsterförbundets partiprogram.

Zahra Abdulla (VF)

- Vår grupp var för liten för att påverka. Jag märkte att mina åsikter stämmer väl överens med Vänsterförbundets partiprogram. Inom De gröna fick mina rödgröna åsikter inte genomslag. Förutom miljön är människan också viktig, säger Abdulla.

Abdulla har under torsdagen också avgått som partimedlem i De gröna.

Hon sitter i bostadsnämnden och tänker behålla sin plats där trots att hon bytt grupp.

"Kan vara känsligt mellan VF och De gröna"

För Vänsterförbundets gruppordförande Veronika Honkasalo är frågan känslig. Hon säger att förhandlingar pågår om gruppen ska få fler platser i nämnder och direktioner i och med ökningen i fullmäktige.

- Allting är helt öppet fortfarande. Tidigare har gruppbyten inte automatiskt lett till fler platser i nämnder, säger Honkasalo.

- Vi kommer ändå att ha en starkare position under budgetförhandlingarna och jag hoppas att det här gör att den rödgröna politiken stärkts.

Hur påverkar det här samarbetet mellan VF och De gröna?

- Det går säkert fint. I början kan det vara känsligt, men det kommer inte vara ett större problem.

De gröna: Platserna slås fast efter valet

Yle Huvudstadsregionen berättade tidigare om maktkampen mellan De gröna och De rödgröna om nämndplatser. De gröna ville ha Sirkku Ingervos platser i olika organ, men Ingervo motsatte sig. Då sade De grönas gruppordförande Otso Kivekäs att partiet vill ha Ingervos plats i ungdomsnämnden.

Utgångspunkten är att platser i nämnder slås fast på basis av valresultatet.

Otso Kivekäs (Gröna)

Nu säger Kivekäs att De gröna och VF förhandlar om saken.

- Vi söker efter en gemensam ståndpunkt om hur vi ska göra, säger Kivekäs.

Strävar ni efter att VF får fler platser i nämnder och andra organ nu då gruppen är större?

- Utgångspunkten är att platser i nämnder slås fast på basis av valresultatet. Tidigare när en ledamot bytt grupp har denne också lämnat sina platser i övriga organ, men praxisen har varierat.

De gröna fick 19 platser i stadsfullmäktige i kommunalvalet 2012 men har nu 17.