Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bioenergi kan ersätta kolkraft i Kristinestad

Från 2015
Uppdaterad 28.08.2015 06:20.
Björnön i Kristinestad.
Bildtext Björnön i Kristinestad.
Bild: Yle/Roger Källman

Sedan Pohjolan Voima satte reservkraftverket i Kristinestad i malpåse, har staden och näringslivscentralen varit sysselsatta med att söka nya möjligheter för att hitta verksamhet till området.

För tillfället handlar det om att söka pengar för utvecklingsprojekt och utredningar.

- Uppdraget är, att tillsammans med PVO och staden Kristinestadse, se vad som finns att göra. Kan man hitta ersättande verksamhet, eller annan verksamhet? Och hur kan hamnen utnyttjas? Det här är frågor vi söker svar på, säger säger Angelique Irjala, vd vid Kristinestads näringslivscentral.

- Helst skulle vi vilja kunna ha en lösning i dag, men det kan vi tyvärr inte erbjuda. Men vi jobbar hårt med att hitta möjligheter och hur vi skulle kunna mildra effekterna vid ett "worst case scenario", säger Angelique Irjala.

Påverkar stadens ekonomi

Det värsta scenariot skulle förstås vara att PVO tar sina pinaler och lämnar en tom fabrik efter sig.

Om Pohjolan Voima helt stänger kolkraftverket på Björnön i Kristinestad, går staden miste om en inkomstskatt på 300 000 euro och fastighetsskatt på 146 000 euro årligen.

- Det påverkar mycket i Kristinestad, cirka 100 arbetsplatser far om de stänger, eftersom stängningen också påverkar underleverantörer och service mer mera.

Bioenergi kunde vara lösningen

Staden och näringslivscentralen är i regelbunden kontakt med Österbottens Förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralen och de verkar vara positiva till att stödja utvecklingsprojekt. Det mest lovande just nu är satsningar på bioenergi.

- Bioenergi är stort i dag. Förbundet har specifika pengar som vi kommer att söka. Bioenergi finns också med i regeringsprogrammet, och där är också Pohjolan Voima själva intresserade, till vår stora glädje.

I juni kom beskedet att Pohjolan Voima lägger verksamheten i Kristinestad på is. Kolkraftverket på Björnön har fungerat som reservkraftverk, men lönsamheten blev så låg att PVO stängde kraftverken i Kristinestad och i Björneborg.

Utmaningen ligger just i att hitta en verksamhet som är lönsam.

- Där har vi stora utmaningar att se vilken form av bioenergi som i längden kan vara lönsam. Det är en förutsättning för att de ska vara intresserade. Ely-pengar kan sökas för hamnverksamheten, men det beror på vad PVO tänker göra, säger Angelique Irjala.

Personalen arbetar i dagsläget kvar på Pohjolan Voima i Kristinestad, bland annat med underhållsarbeten.

Framtiden för PVO i Kristinestad

1:43