Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trådlöst nätverk i Raseborgsskolorna väcker frågor

Från 2015
Elever med pekplattor
Bildtext Alla skolor i Raseborg ska använda läsplattor i sin undervisning.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Raseborgs stad har som mål att alla skolor ska använda trådlöst nätverk senast om ett år. Men beslutet väcker frågor hos en del föräldrar.

Speciellt i den finska skolan i Fiskars har användningen av trådlöst nätverk diskuterats mycket.

Därför bjöd gruppen Barnens framtid in docent Dariusz Leszczynski från Helsingfors universitet för att föreläsa om det trådlösa nätets eventuella faror. Han har också fungerat som forskningsprofessor vid Strålsäkerhetscentralen mellan år 2000 och 2013.

Dariusz Leszczynski föreläser i Lokalen i Fiskars.
Bildtext Ett fyrtiotal kom för att lyssna på Dariusz Leszczynski.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Leszczynski finns det inte tillräckligt med forskning och kunskap kring hur trådlösa nätverk påverkar kroppen. Därför kan man inte heller med säkerhet säga om det utgör en hälsorisk på längre sikt.

- På basis av den forskning som finns om mobiltelefonernas strålning kan man inte vara säker på att det inte finns några risker att wi-fi förorsakar effekter på hälsan om man utsätts för dess strålning många timmar om dagen i många år, säger han.

Inget wi-fi i skolorna

Eftersom barn och unga är känsligare för kemikalier och olika slag av strålning anser Leszczynski att det inte borde finnas trådlösa nätverk i skolorna. I stället borde alla skolor ha internet som fungerar med fast anslutning.

- På det sättet förhindrar man ovissheten att det uppstår eventuella problem om några tiotals år.

Docent Dariusz Leszczynski.
Bildtext Docent Dariusz Leszczynski.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Leszczynski finns det ett tjugotal undersökningar kring effekterna av trådlöst nätverk. Men den största delen av dem är inte utförda på mänskor, vilket gör det svårt att dra några verkliga slutsatser om hur det påverkar våra kroppar.

Viktigt att hänga med i utvecklingen

Raseborgs stad följer de rekommendationer som Strålsäkerhetscentralen Stuk har gett om trådlösa nätverk. Enligt Stuk är strålningen liten och förorsakar inga hälsorisker även om exponeringen är långvarig.

- Det inte är många oroliga föräldrar som har vänt sig till staden om saken, säger Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman.

- Vi hänvisar all information till den etablerade forskningen och den myndighet som övervakar finländarnas säkerhet och trygghet i de här frågorna.

Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman.
Bildtext Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Nyman går tekniken hela tiden framåt i snabb takt och alla skolor är tvungna att använda sig av trådlöst nätverk för att hänga med.

Den nya läroplanen som träder i kraft om ett knappt år förutsätter att modern teknologi används i alla ämnen i alla klasser.

- Senast då måste trådlöst nätverk användas, säger han.

Fiskars skola har valt bort wi-fi

I den finska skolan i Fiskars installerades trådlöst nätverk i våras. Men det har ännu inte aktiverats berättar skolans rektor Katri Pailos.

- Vi väntar på att få mera information om eventuella hälsorisker, säger hon.

Barn gungar utanför Fiskarin koulu
Bildtext Fiskars skola.
Bild: Yle/Marga Sandström

Pailos tillägger att hon ändå inte tänker gå mot strömmen om staden beslutar att alla skolor måste använda trådlöst nätverk i sin undervisning.

Bättre ta det säkra före det osäkra

Annukka Söderblom har tre barn i skolan i Fiskars. Hon är en av de omkring fyrtio åhörarna som samlades för att lyssna på Dariusz Leszczynski.

- Jag är själv skeptisk till de eventuella biverkningarna av trådlöst nätverk. Men jag tyckte att Leszczynski uttryckte det väldigt starkt att man inte ska använda wi-fi i skolorna eftersom man inte vet tillräckligt mycket om det.

Annukka Söderblom.
Bildtext Annukka Söderblom.
Bild: Yle/Minna Almark

Annukka Söderblom hoppas att staden inte kommer att tvinga alla skolor att använda sig av trådlöst nätverk. Ifall det ändå blir så önskar hon att man följer Leszczynskis rekommendation att bara använda det en halv timme om dagen.

Även om hon anser att det är bra att saken diskuteras så tycker hon att det är viktigt att man inte skapar någon hysteri kring den.

- Jag tycker det är bra att diskussionen förs, men man ska inte börja hitta på saker.

- Men det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Om man kan undvika strålning, så varför inte.

Få svar på frågorna

Stenulf Ilmoni jobbar med eftermiddagsverksamhet vid Steinerskolan i Helsingfors. Han anser också att man inte går miste om något om man begränsar användningen av trådlöst nätverk.

Stenulf Ilmoni
Bildtext Stenulf Ilmoni.
Bild: Yle/Minna Almark

- Vetenskapen erbjuder inte så många svar för tillfället. Om man är orolig över något så kan man ju undvika det. Barnen lider inte någon nöd om de är utan sina plattor en stund.

Personligen är han orolig över den mängd strålning som alla utsätts för hela tiden.

- Man skulle ju tro att det här diskuterades mera eftersom det sker en så snabb förändring. Jag tycker det här borde diskuteras mycket mera.

Diskussion om artikeln