Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hissmotståndare ger inte upp - ny omgång i rätten

Från 2015
Uppdaterad 28.08.2015 13:36.
Hus i Kronohagen i Helsingfors.
Bildtext Hissföljetongen fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter ...
Bild: YLE / Fred Wilén

I Kronohagen i Helsingfors fortsätter den osannolika följetongen kring byggandet av hissar i gamla trapphus. Domstolar har flera gånger tagit ställning till frågan – och får nu göra det än en gång.

Turerna kring byggandet av hissar i nio höghus i Kronohagen i Helsingfors börjar nu bli så många att det är svårt att hänga med.

I korthet: 2003 började staden fundera på om trapphusen i Kronohagen borde skyddas. 2009 sade politikerna i stadsplaneringsnämnden nej till hissar, men därefter gjorde staden en helomvändning.

2011 sade stadsstyrelsen ja till hissar och det samma gjorde stadsfullmäktige 2012. Det beslutet överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol som 2013 förkastade överklagandet. Då överklagades det beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som 2014 gav klagandena rätt. HFD ansåg att "det inte går att förvissa sig om att balansen mellan den byggda miljön och tillgängligheten i husen var i enlighet med lagen".

Nytt varv till förvaltningsdomstolen

Därför tvingades staden riva upp hissbeslutet. Under hösten 2014 och våren 2015 behandlades ärendet på nytt och stadsfullmäktige beslöt i april att bygga hissar i Kronohagen men att ta HFD:s beslut i beaktande och delvis bevara trapphusen. Men det duger inte för hissmotståndarna som i maj har överklagat till Helsingfors förvaltningsdomstol.

I överklagan konstateras att staden i sitt beslut inte tillräckligt har tagit HFD:s dom i beaktande. De som överklagar frågar sig hur staden ska tillgodose både skyddandet av trapphus och byggande av hissar.

Staden svarar nu att utgångspunkten är att bevara det mesta men om något måste förnyas görs det enligt hur det var tidigare. Staden kommer dessutom att förhandla med Museiverket om det byggnadsarbete som görs.

"Vad har det kostat staden?"

Enligt den detaljplan som godkändes i våras är hissar okej om byggandet av dem inte skadar den omgivande arkitekturen och om byggandet är tekniskt möjligt.

Stadsstyrelsen ger sitt utlåtande i hissbråket på måndag.

Beslutet berör nio fastigheter och 28 trapphus i Kronohagen.

I våras när fullmäktige behandlade hissarna frågade sig fullmäktigeledamot Sami Muttilainen (VF) vad följetongen har kostat staden. Han fick inget svar.