Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatförändringen i fokus under toppmötet i Alaska

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:49.
Klimatförändringen ett hot mot Arktisområdet.
Bildtext Det arktiska toppmötet i Alaska kommer till stor del att handla om klimatförändringen.
Bild: EPA / Greenpeace / Steve Morgan

Miljöfrågorna är i fokus då USA står som värd för Arktiska rådets toppmöte i Anchorage i dag. President Barack Obamas besök till Alaska kommer att fungera som avstamp för hans miljöpolitiska ambitioner för återstoden av året.

Vita Huset publicerade för ett par veckor sedan en video där Obama uttrycker sin oro för utvecklingen i Arktisområdet.

- Glaciärerna smälter i Alaska. Jakt och fiskenäringen, som generationer av Alaskabor varit beroende av, är under hot. Det som sker i Alaska är en alarmklocka. Så länge jag är president kommer USA att leda kampen mot detta hot. Innan det är för sent, säger Obama i videon.

Arktis har prioriterats lågt av USA

Ledningen för USA har sällan prioriterat Arktisområdet särdeles högt. Somliga amerikanska politiker och tjänstemän är frustrerade över att USA sackar efter Ryssland i fråga om att förbereda sig för den kommande klimatmässiga, ekonomiska och geopolitiska verkligheten i Arktis.

- Vi har en längre tid påpekat att USA:s kapacitet att upprätthålla en meningsfull närvaro i Arktis är bristfällig, sade den amerikanske amiralen Paul F. Zukunft till New York Times.

Oro bland Alaskabor

I Alaska är många oroade över att Obamas besök kommer att innebära nya exekutiva order av presidenten. Exekutiva order som skulle betyda att stora land- och markområden skulle kategoriseras som naturreservat.

Man befarar att det skulle belasta delstatens ekonomi, som är oerhört ansträngd på grund av de sjunkande oljepriserna. Mer än hälften av Alaskas delstatsbudget kan härledas från oljeindustrin.

- Många Alaskabor har uttryckt sin oro över att exploateringen av ytterligare land och havsområden kommer att begränsas, säger Don Young till webbtidningen Bloomberg. Young fungerar som en av Alaskas ledamöter i det amerikanska representanthuset.

Obama har använt Alaskas krympande glaciärer och smältande permafrost som bevismaterial i sin kampanj för att hindra den globala uppvärmningen. Toppmötet i Arktis kommer att fungera som en del USA:s miljöpolitiska förhandlingar, som kulminerar i FN:s miljötoppmöte i slutet av december i Paris.

Obama och Clinton oense om oljeborrning i Arktis

President Obama har också gjort eftergifter i Alaska. Han tillät i somras oljebolaget Shell att inleda oljeborrning vid delstatens nordvästra kust. Ett beslut som risats av miljöorganisationer och den demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton.

- Arktis är en unik skatt. Med tanke på vad vi vet just nu så är oljeborrning inte värt risken, skrev hon på mikrobloggen Twitter.

Obams replik var att oljeborrning i Arktis är oundvikligt, men att verksamheten måste regleras noggrant.

USA och Ryssland kan samarbeta kring Arktis

Vita Husets agenda under det arktiska rådets möte i Alaska handlar inte enbart om miljöfrågor. Utrikespolitiken kommer också att vara under lupp. Kampen om Norra ishavets resurser har intensifierats och Ryssland gjorde i augusti anspråk på stora områden av såväl Norra ishavet som Nordpolen.

Även om USA:s förhållande till Ryssland är ansträngt så kommer man sannolikt att hålla god min i Anchorage.

Över hälften av det arktiska området finns i Ryssland och enligt amiral Zukunft klarar länderna fortfarande av att samarbeta i fråga om Arktis.

- Arktis är det område som jag kan prata om med mina ryska kolleger. Det är USA:s mål att vi upprätthåller ett tryggt och säkert Arktis. Både presidenten och utrikesminister Kerry har förbundit sig till den linjen, sade Zukunft till Alaska Dispatch News.

Under toppmötet i Alaska kommer man också att diskutera hur det Arktiska rådets medlemsländer i framtiden skall koordinera sina insatser i samband med olyckor, oljeutsläpp och illegalt fiske.