Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sören Lillkung: "Fånga ögonblicket"

Från 2015
Uppdaterad 11.11.2015 08:56.
Sören Lillkung
Bildtext Sören Lillkung
Bild: Yle/Lotta Sundström

I vår nejd är vi bra på att hitta nya lösningar men dåliga på att samverka och skapa långsiktiga helheter, skriver Sören Lillkung som föreslår att kultur, turism och utbildning samlas både virtuellt och fysiskt.

Vid ett seminarium gällande nyskriven musikteater, arrangerat av Helsingfors musikfestspel i augusti, framkom det i många talturer en beundran över den vitalitet och handlingskraft konst- och musiklivet vid Österbottens västkust uppvisar.

"Man gör istället för att tala" var bland annat ett citat. Regionerna kring Jakobstad och Karleby, genererar ny musikteater, livskraftiga utbildningar på tre stadier i konst och musik samt mångsidiga och vitala kulturutbildningar inom det fria bildningsväsendet. Lägg därtill all den kulturverksamhet som sker på gräsrotsnivå så blir helhetsbilden imponerande.

Ta vara på farten vi har

Vi har helt enkelt ett momentum just nu i vår nejd som vi knappast själva riktigt är medvetna om. När övriga delar av landet lägger ned konst- och kulturutbildningar så fortsätter vi på västkusten envetet att utveckla och hitta nya vägar för att kunna bibehålla den värdefulla utbildningsmässiga mångfald vi idag har.

När många väljer att minska eller till och med avsluta offentligt stödda orkestrar så kan västkusten fortsättningsvis njuta av Mellersta Österbottens kammarorkester i Karleby. Vår rika folkmusiktradition skapar plattform för landets främsta barockmusikutbildning i Jakobstad, medan konstutbildningarna står i beråd att skapa kreativa miljöer.

Ny opera i stället för populism

När de flesta teaterhus och operainstitutioner väljer att företrädelsevis framföra säkra kassasuccéer som ofta närmar sig spekulation och ren populism så kan västkusten ta del av nyskriven opera. Samtidigt skapas nyskriven musikteater ofta med ungdomar i centrum.

Våra sommarteatrar, såväl som våra professionella teatrar, väljer glädjande ofta att framföra nyskrivna pjäser. Schaumansalen, i nybyggda Campus Allegro innebär att regionen äntligen har en konsertsal av toppklass och nu bör även galleriverksamheten utveckla hållbara lösningar.

Problemet är att varje momentum är förgängligt. Det gäller att gripa ögonblicket innan det är för sent. Vi, alla som verkar och brinner för vår vackra västkust, borde därför först upptäcka för att sedan till alla delar ta vara på det kulturella och konstnärliga zenit vi just nu befinner oss i.

Bra på att ta tag, dåliga på att samverka

Tyvärr sker det här bara delvis. Lika bra som vår nejd är på att hitta nya lösningar, spotta i händerna och ta tag i saker, lika dåliga är vi på att samverka för att skapa en långsiktigt hållbar helhet. En helhet som alla inom en stor radie har tillgång till och som erbjuder det vi inte visste att vi ville ha. En miljö som skapar verklig tillväxt på alla plan och där människor från alla världens hörn är välkomna.

Vi lever i en värld där alla längre inte kan ha allt. Vi måste, genom forum för samverkan, utveckla en plattform där vi kompletterar vårt trygga, lokala tänkande med ett öppet helhetstänkande.

Ny strategi under arbete

En visionär strategi utarbetas just nu i syfte att skapa en helhet som i bästa fall överbygger föråldrade språk- och kulturgränser. Strategin manar till att kultur, turism och utbildning snarast borde samlas i en regionalt överbyggande, fysisk och virtuell miljö där koordinering sker för att undvika resursödande överlappning.

För att få mera måste vi även vara villiga att avstå något. Vi håller, med österbottnisk envishet, fast vid det vi redan har. Radien för utbudet begränsar tyvärr ofta innehållet. En begränsning vi kunde bli av med genom samverkan.

Låt oss utveckla lokala specialiteter som omgivningen absolut vill ta del av om än det kräver en viss logistisk insats. Då skulle dessa specialiteter även ges resurser till att omformas och förnyas så att smaken kunde bestå och förädlas.

Mångfald framom enfald - vishet framom envishet - kvalitet framom kvantitet. Momentet blir permanent och delarna bildar en helhet. Grip ögonblicket.

Sören Lillkung, enhetschef vid yrkeshögskolan Novia