Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bybor opponerar sig mot skolnedläggning

Från 2015
Uppdaterad 31.08.2015 06:56.
Bildtext Arkivbild.

Bybor i Ytterjeppo och Kovjoki har besvärat sig över Nykarlebyfullmäktiges beslut att lägga ner Ytterjeppo och Kovjoki-Markby skolor. På måndag bemöts besvären av stadsstyrelsen.

Missnöjda med stadsfullmäktiges beslut har bybor i Ytterjeppo och Kovjoki-Markby vänt sig till förvaltningsdomstolen. De vill att beslutet om skolnedläggningar upphävs och beläggs med verkställighetsförbud.

Besvärsställarna hävdar att beslutet tillkom i oriktig ordning. Det baserar sig på bristfälliga utredningar och det förekom oklarheter i röstningsförfarandet.

I förslaget till bemötande till förvaltningsdomstolen anser stadsstyrelsen att besvären är ogrundade och fullmäktigebeslutet gäller.