Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Lojoborna ska klara sig med två hälsocentraler

Från 2015
Bildtext Vården i Lojo koncentreras till centrum.

Lojo stad effektiverar sin verksamhet och minskar på antalet lokaler där man erbjuder fullskalig service. Målet är i stället större enheter med billigare verksamhet.

Grundtrygghetsnämnden i staden tar på tisdag (1.9) ställning till att grunda en stor hälsovårdscentral i Lojo centrum senast år 2017.

Bland annat Virkby blir utan egen hälsovårdscentral.

I Pusula skulle en hälsovårdscentral bli kvar. Den kunde vid behov helt utlokaliseras genom konkurrensutsättning.

I Karislojo och Sammatti skulle man flytta verksamheten vid hälsovårdscentralerna till andra enheter. Kvar skulle det ändå bli en sjukvårdarmottagning där vårdaren vid behov kan ha fjärrkontakt med läkare.

Dessutom skulle hemvården förstärkas i alla områden.

Också övrig centralisering

Under åren 2017 fram till 2025 ska antalet rådgivningar i Lojo minska till tre stycken enligt förslaget.

Inom tandvården gäller också centralisering då en ny tandläkarmottagning byggs i samband med den nya hälsovårdscentralen i centrum senast år 2020. Förslaget är att man då kan stänga sex mindre mottagningar i staden.

Dessutom ska de mindre centralt belägna orterna enligt planen få besök av en ambulerande tandläkarmottagning.