Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Nybygget vid Evangeliska folkhögskolan måste passa in"

Från 2015
Evangeliska folkhögskolan i Hangö
Bildtext Evangeliska folkhögskolans huvudbyggnad.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Nybyggnaden vid Evangeliska folkhögskolan i Hangö ska passa in med gamla huvudbyggnaden. Det poängterar nämnden för kultur- och medborgarverksamhet i sitt utlåtande om detaljplanen för folkhögskolekvarteret.

Evangeliska folkhögskolans huvudbyggnad ska enligt planerna bli ett servicecentrum för seniorer. Pensionatet ska bevaras. Men kanslibyggnaden flyttas för att ge plats för ett våningshus för seniorer.

Det betyder att den nuvarande kanslibyggnaden flyttar till en annan plats i Hangö. Nämnden anser att kanslibyggnaden får flyttas så att det kulturhistoriska värdet bevaras.

T.f. museichef Laura Lotta Andersson skrev i beredningen inför mötet att gården vid Evangeliska folkhögskolan är en unik helhet som inte ska förstöras.

Huvudbyggnaden vid Esplanaden i Hangö blev färdig år 1908 och användes först som bönehus. Under fortsättningskriget 1943-1944 användes huset för att tillfälligt inkvartera ingermanländare under ledning av Lotta Svärd. Över 60 000 ingermanländare kom till Hangö.

År 1947 började Evangeliska folkhögskolan använda det tidigare bönehuset. Nu finns det inte längre kursverksamhet i huset. De senaste åren har långtidsarbetslösa jobbat med att renovera huvudbyggnaden som skyddas i den nya detaljplanen.