Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Barnen på Busholmen ska räknas på nytt

Uppdaterad 08.04.2016 13:46.
Barn leker på daghemsgården.

Helsingfors stad kommer med nya siffror för elevunderlaget på Busholmen nästa vecka. Föräldrarna hoppas att det kan rädda skolan de har blivit lovade.

Busholmenföräldrarna som i en Facebookgrupp engagerat sig för skolan har räknat hur många svenskspråkiga barn det finns på Busholmen just nu. Enligt Helsingfors stads prognoser kommer Busholmen att ha bara 17-80 svenskspråkiga barn i skolåldern, en prognos som föräldrarna bedömer som kraftigt felaktig.

- Vi har räknat att vi är 64 barnfamiljer bara i Victoriakvarteret. Och de flesta som ska bo på Busholmen vet ju inte ens om det ännu, stadsdelen är inte färdigbyggd, säger Anders Slotte, förälder till två blivande skolbarn.

Faktacentralet har helt missat, och kommer med nya siffror om elevunderlaget nästa vecka.

― Björn Månsson (SFP)

Föräldrarna påpekar framför allt att de som flyttat till Busholmen har räknat med att flytten innebär att barnen har nära till skolan i framtiden.

- Det har lovats en svenskspråkig skola och många har fattat sina beslut enligt det, säger Slotte som flyttar till Busholmen med sin familj nästa år.

Föräldrarna hänvisar till broschyrer och stadens webbsidor som marknadsfört det nya området.

Bland annat står det så här i ett informationsblad till blivande invånare daterat augusti 2013: "På Busholmen byggs två grundstadieskolor och två s.k. barnhus. I anslutning till den grundskola som byggs vid idrottsparken intill Bunkern inrättas det också en svensk grundskola. Barnhusen tillhandahåller förskoleundervisning och årskurserna 1 och 2 på grundstadiet."

Invånarbrev som lovar lågstadieundervisning på Busholmen.
Bildtext I marknadsföringen av Busholmen lovas invånarna en svensk grundskola.

SFP vill ha svensk skola på Busholmen

Just nu råder inom partierna olika åsikter om hur Busholmens familjer bäst betjänas. SFP:s linje är att partiet ska göra sitt bästa för att se till att en svensk skolenhet på Busholmen blir av.

Gruppordförande Björn Månsson, även stadsstyrelsens representant i utbildningsnämndens svenska sektion, säger att det skulle vara naturligt att det svenska daghemmet Pärlan på Busholmen får en fortsättning i åtminstone förskola samt årskurs ett och två.

- Faktacentralet har helt missat, och kommer med nya siffror om elevunderlaget nästa vecka.

De Gröna vill inte ha fler små helsvenska skolor

Ska vi grunda nya små helsvenska enheter när vi har en del utrymme i de gamla skolorna?

― Bernt Nordman (De Gröna)

Bernt Nordman som sitter både i utbildningsnämnden och i utbildningsnämndens svenska sektion, påpekar att det är fråga om en politisk linjedragning.

- Ska vi grunda nya små helsvenska enheter när vi har en del utrymme i de gamla skolorna? Vi eftersträvar ju större enheter där det är lättare att rekrytera lärare och ordna elevvård.

Han för än en gång fram möjligheten att prova på en helt tvåspråkig skola för att betjäna de tvåspråkiga familjerna. De svenskspråkiga barnen skulle få gå i Minerva eller Cygnaeus lågstadieskola som har plats för dem.

- Inga beslut har fattats, men för min del tycker jag argumenten talar för att fylla Minervaskolan och de andra grannskolorna men också prova en fullständigt tvåspråkig lösning på Busholmen - alltså uttryckligen en enhet där undervisningen sker på två språk.