Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

På Åland och i Österbotten håller man ihop

Från 2015
Uppdaterad 27.09.2021 15:12.
Grafik för skilsmässor bland finlandssvenskar
Bildtext På Åland och i Österbotten håller man ihop
Bild: Yle/Johan Lindström

När två finlandssvenskar gifter sig kan de vara ganska säkra på att få dela livet tills döden skiljer dem åt. Bara en fjärdedel av de par där båda har svenska som modersmål skiljer sig.

grafik över när äktenskap slutat i skilsmässa 2011-2014
Bildtext Hur många år efter bröllopet skilde man sig i hela landet åren 2011-2014?
Bild: Yle/Malin Ekholm
Grafik över när finlandssvenska kvinnor skilt sig
Bildtext Hur många år efter bröllopet skilde sig finlandssvenska kvinnor 2011 -2014?
Bild: Yle/Malin Ekholm

I flera av varandra oberoende studier har forskarna kommit fram till samma slutsatser när det gäller finlandssvenskar och deras äktenskap. Par där båda parter är finlandssvenskar har mycket större benägenhet att hålla ihop än par där båda är finskspråkiga. Par där den ena är svenskspråkig och den andra finskspråkig riskerar skilsmässa i lite högre grad än par där båda är finskspråkiga.

2013 gifte sig 1242 svenskspråkiga män och 1076 svenskspråkiga kvinnor. 642 av de här gifte sig med andra svenskspråkiga. 492 män gifte sig med finskspråkiga kvinnor och 335 kvinnor med finskspråkiga män. Med andra ord gifter sig bara lite mer än hälften av finlandssvenskarna med andra finlandssvenskar.

Om man jämför kurvan över när man skiljer sig i hela landet och när finlandssvenska kvinnor har skilt sig verkar här ändå finnas en förskjutning. Medan de flesta som skiljer sig gör det 3-4 år efter bröllopet, ligger toppen för de finlandssvenska kvinnorna en aning senare, först efter 5 år.

Svenskfinland välrepresenterat i topplistan

I listan under finns de femton kommuner som hade minst skilsmässor under åren 2010-2014 i förhållande till antalet invånare. Kommuner med svenskspråkig majoritet är välrepresenterade och de är alla i Österbotten och på Åland. Det finns teorier som handlar om att orsaken till att svenskspråkiga skiljer sig mer sällan beror på att många bor på landet. Om så var fallet skulle det synas när man jämför de kommuner där man skiljer sig minst, då borde kommuner med mest finskspråkiga vara lika välrepresenterade.

Tabell: Gifta och frånskilda under åren 2010-2014 minst skilsmässor
Ordningstal av 317 kommunerKommunAntal skilsmässor per 1000 invånareAntal skilsmässorantal bröllopInvånareförhållande mellan skilsmässor och bröllop
1Kökar0,390,5425413 %
2Larsmo0,5915132,5510711 %
3Kumlinge0,61110,532810 %
4Vårdö0,681,59,543916 %
5Kinnula0,857,528,5176626 %
6Pyhäntä0,90731156223 %
7Närpes0,9645148938930 %
8Pedersöre1,0156273,51106020 %
9Vörå1,0134116,5670529 %
10Nykarleby1,0238,5148,5753326 %
11Kronoby1,0535141666225 %
12Föglö1,063956833 %
13Evijärvi1,131553,5265128 %
14Lemland1,131148,5194323 %
15Korsnäs1,171334,5221938 %

Medeltalet i hela landet är 2,5 skilsmässor per 1000 invånare

Enbart språket avgör inte

Det finns ingen entydig förklaring på vad det beror på att helsvenska äktenskap håller längre än andra.

Fjalar Finnäs forskar i demografi vid Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Fjalar Finnäs
Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund

-Jag kan bekräfta att det är så här, och att skillnaden är signifikant, men jag kan inte förklara vad det beror på, säger forskaren Fjalar Finnäs som hör till dem som har undersökt finlandssvenska äktenskap.

Enligt Finnäs bär inte finlandssvenskarna med sig några särskilda egenskaper som skulle göra att förhållandet håller.

- Det bevisas av att ett äktenskap mellan en finlandssvensk och en finskspråkig inte håller bättre utan till och med sämre än ett äktenskap mellan två finskspråkiga, säger han.

Äktenskapets chanser att hålla bestäms av den med tyngst ryggsäck. Om den ena parten till exempel kommer från ett hem där föräldrarna har skilt sig eller själv har en skilsmässa bakom sig ökar risken för skilsmässa även om den andra var hur finlandssvensk och oskild som helst.

- Det är inte heller språket i sig som avgör, utan något annat, säger Finnäs.

Fokus på familjelivet

En förklaring kan vara att många finlandssvenskar har starka sociala nätverk som hjälper när familjen får problem. De starka sociala banden kan också göra det svårare att bryta upp.

I Befolkningsförbundets familjebarometer från 2013 försökte forskninsprofessor Osmo Kontula sig på en förklaring. 700 finlandssvenska par som hade gift sig 2005 deltog och de var mycket nöjdare med sin partner än de finskspråkiga. 60 procent av de svenskspråkiga sade sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin partner medan bara 40 procent av de finskspråkiga var det.

-De finlandssvenska paren var mer familjecentrerade, de tillbringade mer tid tillsammans och männen var mer delaktiga i barnuppfostran och hushållsarbete, säger Kontula.

När man talade om skilsmässoorsaker var omtanken om barnen mycket viktigare för de svenskspråkiga. Barnen var en mycket större orsak till att hålla ihop trots problem för de svenskspråkiga.

#inödochlust?