Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Experter och arbetsfolk behövs i Sköldvik

Från 2015
Uppdaterad 03.09.2015 12:31.
Gubbar i Sköldvik
Bild: Yle/Mikael Kokkola

På industriområdet i Sköldvik arbetar tusentals personer. På området verkar experter och forskare inom olja och plast och inom företagen behövs en specialkunskap som är svår att få tag på. Problemen att hitta kompetent personal kan växa inom de närmaste åren då en hel del pensioneringar är på framtågande.

Sköldvikområdet i Borgå är en av de största arbetsplatserna i Östnyland. Inom de närmaste åren går flera i pension men redan nu behövs mer personal, berättar Marja Ora som är personalchef på Borealis.

- Till vår produktion får vi tag på kunnigt folk. Utmaningen är att få tag på personer som sköter om underhållet samt experter och forskare till företagets innovationsverksamhet.

Långvarigt samarbete

För att få tag på den specialkunskap som behövs samarbetar företagen i Sköldvik med yrkeshögskolor, universitet och andra läroanstalter. Vid Aalto universitet i Esbo är utmaningen att hitta en balans mellan en bred baskunskap och den specifika specialiseringen som företagen behöver, berättar akademiprofessor Jukka Seppälä.

Laboratoriet i Aalto universitet
Bildtext Studerande inom utbildningsprogrammet för kemiteknik får jobbplatser inom Sköldvikområdet.
Bild: Yle/Lone Widestam

- Vi får önskemål från företagen i Sköldvik. De är internationella firmor som söker det bästa i utveckling och forskningsområden från hela världen. Universitet vill ge studerande den kunskap som motsvarar framtidens behov, vilket samtidigt är svårt.

Det är möjligheten till internationella uppgifter och de stora frågorna kring miljö och energi som lockar studerande till Sköldvikområdet.

akademiprofessor Jukka Seppälä
Bildtext Akademiprofessor Jukka Seppälä
Bild: Yle/Lone Widestam

- Jobb där studerande kan tillämpa sina kunskaper och uppgifter som har betydelse intresserar dem. Många vill förbättra världen, berättar Seppälä.

Också annat än den specifika specialkunskapen behövs

Granne till Borealis på Sköldvikområdet är Neste som ständigt är ute efter mera folk. Det som just nu behövs mest är processarbetare, berättar Olli Oksanen som är operativchef på Neste.

- Pensioneringar är på framtågande, år 2019 går flest arbetare i pension härifrån.

För att hitta rätt arbetskraft samarbetar både Borealis och Neste tätt med olika skolor och vuxenutbildningar i regionen men samarbetet kunde bli ännu bättre. Också läroavtalen kunde bli fler.

En önskan från Nestes sida är också att studiehandledarna skulle göra mer reklam för yrkesskolor.

- Mitt tips är att studera till svetsare, säger Oksanen. Skaffa alla lov och grunda eget företag. De kommande åren pensioneras många svetsare. Praktisk kunskap behövs hos oss.

Arbetslösa räknas på olika sätt

Problemet med att företag inte hittar kompetent arbetskraft och att arbetslösheten hela tiden ökar handlar till en del om långtidsarbetslöshet: Det finns många människor som upplevs som gamla på arbetsmarknaden och det finns människor som har föråldrad kunskap. Företagen anställer dem inte trots att de gärna skulle arbeta.

I Finland finns det två olika sätt att mäta arbetslösheten på.
Arbets- och näringsministeriet räknar hur många som anmält sig som arbetslösa för att få någon typ av stöd.
Statistikcentralen gör ett stickprov och räknar bara dem som söker jobb, och är beredda att ta emot jobb.

Yle Nyheter TV-nytt: Varför mäts arbetslösheten på olika sätt? - Spela upp på Arenan