Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brobygge kan påverka metrostationen i Kajsaniemi

Från 2015
Bildtext Helsingfors universitet heter metrostationen som idag har sin ingång i Kajsaniemi. En ny ingång i norr utreds.
Bild: YLE / Janne Wass

I framtiden kan det bli möjligt att ta spårvagnen från Degerö till Elisabetsgatan och där byta till metron.

Planerna på en bro från Degerö över Högholmen till Kronohagen ger nytt liv åt tanken på en ingång till metrostationen Helsingfors universitet vid hörnet av Unionsgatan och Elisabetsgatan.

Otso Kivekäs (De gröna) har lagt in en hemställningskläm enligt vilken Helsingfors stadsstyrelse förutsätter att planerna på en ny ingång mot norr utreds.

- Om det råkar sig så att spårvagnlinjen från Degerö dras längs Elisabetsgatan, kommer den plats där Otso Kivekäs föreslår att ingången till metron ska vara att bli en bra knutpunkt för kollektivtrafiken, säger Tuomas Rantanen (de Gröna) som är ordförande för trafikverkets direktion.

Spårvagn på hållplats
Bildtext Trafikverket ska utreda en gång till vad det kostar att bygga en ingång till metrostationen Helsingfors universitet här.
Bild: Fred Wilén/YLE

Direktionen för Helsingfors stads trafikverk gav i går ett utlåtande där man konstaterar att tanken på en ny ingång mot norr från metrostationen Helsingfors universitet har potential. Trafikverket ska utreda kostnaderna på nytt.

Den senaste kostnadsberäkningen gjordes år 2009, och då var prislappen för en ny ingång till metrostationen 10 miljoner euro.

Helsingfors stad planerar en broförbindelse mellan Kronohagen och Degerö som skulle gå via Tjärholmen, Sumparn och Högholmen till den nya stadsdelen Kronbergsstranden. Broarna skulle vara öppna för spårvagnstrafik, cyklister och fotgängare.