Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Motvind för serviceboende i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 03.09.2015 06:48.
Den skyddade huvudbyggnaden på tomten
Bildtext Den skyddade huvudbyggnaden på tomten.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Jakobstads Åldringsvänner r.f. planerade utbyggnad av serviceboendet i centrala Jakobstad kan gå i stöpet. Undantagslov kan bli svårt att få och en ändring av detaljplanen för tomten är en utdragen process.

Jakobstads Åldringsvänner r.f. har satsat på att bygga ut serviceboende för äldre i centrala Jakobstad och det senaste projektet finns på den så kallade Carpelanska tomten.

Detaljplanen för tomten är från 2011. Projektet har fått stöd av Penningautomatföreningen och byggstarten var planerad till den här hösten om undantagslov ges.

Grannarna i ett närbeläget våningshus besvärade sig och hela projektet gick i stå.

Detaljplanen tillåter inte ett trevåningshus på tomten

Detaljplanen för tomten tillåter en höjd på 7 meter mot Köpmansgatan och en nybyggnadsrätt på 640 kvadratmeter.

Huvudbyggnaden på tomten är skyddad, SR-1, vilket betyder att fasaden inte får ändras. Det finns ytterligare en gårdsbyggnad som har ett partiellt skydd, SR-3, det betyder att gårdsbyggnaden får rivas men samtidigt förloras den byggrätt som gårdsbyggnaden innehåller, 290 kvadratmeter.

I den nuvarande planeringen ingår den gamla gårdsbyggnaden.

Jakobstads Åldringsvänner r.f. som skall bygga serviceboendet anser att det krävs en trevåningsbyggnad för att få tillräckligt många bostäder, tjugo stycken, i anslutning till gårdsbyggnaden och för att få ekonomi i projektet och hålla hyrorna på en rimlig nivå.

Diskussioner med NTM-centralen

Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa i Jakobstad diskuterade fallet med överinspektör Juhani Hallasmaa på NTM-centralen på tisdagen.

Någon snabb lösning på problemet är uppenbarligen inte att vänta. Detaljplanen för tomten är såtillvida klar att det krävs undantagslov från NTM-centralen om bygget skall starta enligt nuvarande planering.

Utgången är osäker och kräver i vilket fall som helst tid. Detsamma gäller för en detaljplaneändring och den kan försvåras av det faktum att den nuvarande detaljplanen är så färsk. Den är från 2011.

Diskussioner med staden

Åldringsvänner diskuterade serviceboendet med staden på onsdagen. Några konkreta resultat kom inte ut av det mötet.

- Vi kommer att träffas på torsdagen med arbetsgruppen för det nya serviceboendet och se hur vi kan gå vidare, säger verksamhetsledaren vid Hötorgscentret, Inger Gripenberg.

- Ett alternativ är att sälja tomten igen, det går inte att satsa på ett projekt som inte bär sig ekonomiskt, säger både Inger Gripenberg och Åldringsvännerna r.f:s ordförande Georg Hannus.

Nytt serviceboende i Jakobstad har gått i stå

1:26