Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Handelsbanken: Finland i en ond cirkel

Från 2015
Uppdaterad 03.09.2015 11:12.
Arbetslösheten stiger i Japan.
Bild: Franck Robichon / EPA

Det syns ingen stabil återhämtning för den finländska ekonomin, spår Handelsbanken i sin konjunkturprognos.

Banken förutspår att Finlands bruttonationalprodukt i år minskar med 0,2 procent medan prognosen i maj 2015 var 0,5 procent.

Nästa år förväntas totalproduktionen öka med en procent, att jämföra med prognosen i maj som var 1,5 procent. År 2017 ökar totalproduktionen med 1,2 procent.

År 2015 ser ut att bli det fjärde året i rad med negativ utveckling i Finland.

- Varken inom varuexporten eller industriproduktionen har vi kunnat se någon ordentlig återhämtning, och den svaga industriutvecklingen har börjat tynga de inhemska sektorerna, säger Handelsbanken Finlands chefsekonom Tiina Helenius.

Kina och Rysslandshandeln orsaker

- Den förra regeringens ekonomiska åtstramning kombinerat med den nuvarande regeringens anpassningsåtgärder drabbar den inhemska efterfrågan och arbetsmarknaden, konstaterar Helenius.

Det är främst det globala ekonomiska läget, den svaga tillväxten i Europa och det kraftiga fallet i Rysslandshandeln som hotar Finland. Dessutom utgör den långsammare tillväxten i Kina ett hot.

- Om lönsamheten inte förbättras är det svårt att tro på en strukturell förändring i produktionen och högre produktivitet, uppskattar Helenius.

Att konkurrenskraften återställs är därför ytterst viktigt för landets ekonomi. Ett av de viktigaste verktygen är en arbetsmarknadsreform, menar Handelsbanken.

Den globala ekonomin är fortsatt i en expansionsfas. USA växer och centralbanken Fed förbereder sig på att höja styrräntan innan åres slut.