Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

I nöd och lust? Testa ditt äktenskap!

Från 2015
Uppdaterad 04.09.2015 19:34.
Bild på ett äktenskapstest

Svara på de elva frågorna nedan. Då du har svarat på alla frågor visas en personlig riskprofil.

Över 40 procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa, men risken för att ett visst äktenskap inte håller varierar. Här kan du testa ditt äktenskap för elva faktorer som påverkar skilsmässorisken.

Frågorna bygger på forskning och statistik, men det är ändå inte ett vetenskapligt test. Resultaten bör därför ses som riktgivande.

Observera att testet uttryckligen gäller äktenskap i Finland.

Samboförhållanden och registrerade partnerskap följer delvis andra mönster och det finns mindre forskning om dem. Testet kan alltså inte tillämpas på andra förhållanden än äktenskap.

Svara på alla elva frågor för att läsa mer om vad som påverkar skilsmässorisken i ditt äktenskap!

1. Hur länge har ni varit gifta?

2. Hur gammal var du när du gifte dig?

3. När gifte ni er?

4. Har du varit gift tidigare?

5. Vilka är era modersmål?

Helt svenskspråkiga par har en betydligt lägre skilsmässorisk än genomsnittet i Finland. Andra demografiska bakgrundsfaktorer förklarar inte skillnaden.

Det är inte svenskan i sig som skyddar äktenskapet - finsk- och svenskspråkiga blandäktenskap har till exempel en något högre skilsmässofrekvens än enspråkigt finska äktenskap. Överlag är skilsmässorisken högre för par med olika språklig bakgrund.

6. Vilken är åldersskillnaden mellan er?

Det verkar huvudsakligen stärka äktenskapet om mannen är något äldre än kvinnan. Om kvinnan är äldre ökar det skilsmässorisken något.

7. Fanns det barn före äktenskapet?

Att få barn innan äktenskapet ökar skilsmässorisken - oberoende av om det är gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden. Enligt Hill var risken för skilsmässa också förhöjd om kvinnan var gravid vid bröllopet.

8. Har någondera av er varit otrogen?

Otrohet var den vanligaste enskilda orsaken till skilsmässa enligt Familjebarometern 2013 var o. Bland de 1226 frånskilda personer som besvarade enkäten uppgav fler än var tionde att skilsmässan primärt berodde på otrohet.

9. Älskar du din partner och känner du dig älskad i ert förhållande?

Den nästvanligaste enskilda orsaken till skilsmässa enligt Familjebarometern var att det saknades kärlek i förhållandet.

10. Är ni bra på kommunikation och konfliktlösning?

Kommunikationsproblem är en vanlig bidrag orsak till att förhållanden och äktenskap tar slut. Varningsklockorna ringer om paret grälar ofta, och i synnerhet om grälet slutar i att de fortfarande är osams.

11. Är ni nöjda med ert sexliv?

Sexuella problem kan vara en orsak till skilsmässa. I Familjebarometern var det lite vanligare att män såg det som en viktig orsak till sin skilsmässa än kvinnor.

Det här är ändå inget exakt vetenskapligt test och ett äktenskap kan mycket väl hålla ihop "mot alla odds" - eller haverera trots att alla bitar verkar vara på plats. Fortsätt läsa för att se hur dina riskfaktorer ser ut.

1. Hur länge har ni varit gifta?

: Under de första månaderna av äktenskapet är det få som skiljer sig, men sedan ökar skilsmässorisken stadigt. Under ungefär det tredje till femte året i äktenskap är skilsmässorisken störst, men sedan minskar den gradvis.

2. Hur gammal var du när du gifte dig?

: Omdömet blir bättre med åren, åtminstone när det handlar om att välja partner. Ju äldre man är när man gifter sig, desto bättre förutsättningar har äktenskapet att hålla ihop. Äktenskap som ingås i unga år slutar alltså oftare i skilsmässa.

3. När gifte ni er?

: Innan äktenskapslagen ändrades år 1987 var skilsmässofrekvensen på uppgång, men ändå klart lägre än idag. Bland de som gifte sig år 1975 skilde sig till exempel ungefär vart tredje par. Skilsmässor enligt den gamla lagen var omständliga processer vilket tydligen minskade på skilsmässobenägenheten.

Sedan början av 1990-talet har trenden stabiliserat sig så att drygt 40 procent av äktenskapen slutar i skilsmässa - hälften av dem eller 20 procent av äktenskapen innan äktenskapets nionde år.

Källa: Statistikcentralen

4. Har du varit gift tidigare?

: När det gäller äktenskap så verkar det inte som att man lär sig av sina misstag. Det första äktenskapet har störst chans att hålla tills döden skiljer åt. Ju fler gånger man gifter om sig, desto större är risken att också det nya äktenskapet fallerar.

5. Vilka är era modersmål?

: Helt svenskspråkiga par har en betydligt lägre skilsmässorisk än genomsnittet i Finland. Andra demografiska bakgrundsfaktorer förklarar inte skillnaden.

Det är inte svenskan i sig som skyddar äktenskapet - finsk- och svenskspråkiga blandäktenskap har till exempel en något högre skilsmässofrekvens än enspråkigt finska äktenskap. Överlag är skilsmässorisken högre för par med olika språklig bakgrund.

6. Vilken är åldersskillnaden mellan er?

: Det verkar huvudsakligen stärka äktenskapet om mannen är något äldre än kvinnan. Om kvinnan är äldre ökar det skilsmässorisken något.

7. Fanns det barn före äktenskapet?

: Att få barn innan äktenskapet ökar skilsmässorisken - oberoende av om det är gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden. Enligt Hill var risken för skilsmässa också förhöjd om kvinnan var gravid vid bröllopet.

8. Har någondera av er varit otrogen?

: Otrohet var den vanligaste enskilda orsaken till skilsmässa enligt Familjebarometern 2013. Bland de 1226 frånskilda personer som besvarade enkäten uppgav fler än var tionde att skilsmässan primärt berodde på otrohet.

9. Älskar du din partner och känner du dig älskad i ert förhållande?

: Den nästvanligaste enskilda orsaken till skilsmässa enligt Familjebarometern var att det saknades kärlek i förhållandet.

10. Är ni bra på kommunikation och konfliktlösning?

: Kommunikationsproblem är en vanlig bidrag orsak till att förhållanden och äktenskap tar slut. Varningsklockorna ringer om paret grälar ofta, och i synnerhet om grälet slutar i att de fortfarande är osams.

11. Är ni nöjda med ert sexliv?

: Sexuella problem kan vara en orsak till skilsmässa. I Familjebarometern var det lite vanligare att män såg det som en viktig orsak till sin skilsmässa än kvinnor.

Källor

Frågorna 1-7 i det här testet bygger huvudsakligen på demografisk forskning utgående från Statistikcentralens uppgifter och frågorna 8-11 på enkätsvar i Familjebarometern 2013.

Hill Kulu: Marriage Duration and Divorce: The Seven-Year Itch or a Lifelong Itch? I Demography (2014) nr 51, s. 881-893.
Fjalar Finnäs: Social Integration, Heterogeneity, and Divorce: The Case of the Swedish-speaking Population in Finland. I Acta Sociologica (1997) vol 40, s. 263-277.
Statistikcentralen: Väestönmuutokset 2013
Osmo Kontula: Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013. Väestöntutkimuslaitos katsauksia E 47/2013.