Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn med särskild gen blir närsynta när de läser mycket

Från 2015
Näthinnan hos en mus
Bildtext Näthinnan hos en mus, med extra antikroppar. Fotograferad i mikroskop.
Bild: Andrei Tkachenko / Columbia University Medical Center

Forskare har för första gången upptäckt en genetisk koppling till närsynthet. Upptäckten inger hopp om att unga i framtiden ska kunna undvika att råka ut för sämre syn.

Närsynthet har på senare år blivit allt vanligare i hela världen. I Europa har till exempel nästan hälften av alla 25–29-åringar problem med synskärpan när det gäller att se långt.

Det här antas bero på en kombination av både genetiska faktorer och påverkan av den omgivning man lever i.

Tidigare har det genetiska varit mest en gissning, men inte längre. Forskare vid Columbia University Medical Center i USA har nämligen hittat en särskild gen som orsakar närsynthet.

Illa att se på nära håll

Andrei Tkatchenko
Bildtext Andrei Tkatchenko
Bild: Columbia University Medical Center

- Vi kom fram till att barn som bär på en särskild variant av genen APLP2 hade fem gånger högre risk att bli närsynta i tonåren om de hade läst en timme eller mer varje dag i barndomen, berättar studiens huvudskribent, doktor Andrei Tkatchenko, för Yle Nyheter.

De som bar på den riskabla genvarianten, men som tillbringade mindre tid med att läsa hade ingen ökad risk för att utveckla närsynthet.

Forskarna vet inte än hur APLP2-genen orsakar närsynthet men de tror att riskvarianten ökar mängden APLP2-protein som produceras i ögat och får ögongloben att växa mer än nödvändigt, vilket i sin tur tänjer ut näthinnan.

Närsynthet kan förebyggas

I experiment kom Tkatchenko och hans kolleger också fram till att möss som utsätts för en visuell omgivning som efterliknar läsande hade mindre risk att bli närsynta när det fanns lite APLP2-protein i ögat.

Det här innebär också att om man hos människor kan minska nivån av APLP2-protein i ögat så kan man förhindra närsynthet.

- Närsynthet är faktiskt en sjukdom som kan undvikas. För första gången kan vi nu visa det här med hjälp av våra data, säger han.

Så småningom kan genetiska tester av barns dna avslöja om de är i riskzonen för att se sämre på håll eller inte.

En hel del forskning återstår

Bild: YLE/Rolf Granqvist

Ett eventuellt läkemedel eller genterapi mot närsynthet ligger ändå många år in i framtiden. Forskare känner inte ännu till alla gener som orsakar närsynthet, och de vet inte heller än hur det är möjligt att minska de aktuella proteinnivåerna i ögonen.

- Framtida behandlingar väntas fungera bäst hos yngre barn, innan deras ögonglob har ökat i storlek och lett till närsynthet, berättar Tkatchenko.

Att senare minska på ögonglobens storlek så att ögat kan fokusera normalt anses vara omöjligt.

Varför är det viktigt att försöka förebygga närsynthet?

- För att det inte endast är en olägenhet. Närsynthet ökar risken för att utveckla grå starr, grön starr och utgör en ökad risk för att näthinnan lossnar från ögats innervägg.

Tkatchenko betonar att om närsynthet fortsätter att bli allt vanligare i Europa, vilket allt tyder på för tillfället, så kommer det att leda till att många fler blir blinda.

I Asien är det här redan i dag ett stort problem. Till exempel i Sydkorea hade mer än 96 procent av beväringarna nyligen problem med synskärpan när det gällde att se långt.

Närsynthet kan dessutom få konsekvenser för vilka jobb man väljer, vad man gör på fritiden och hurdant självförtroende man har.

Går att förebygga redan i dag

Om man vill undvika att få sämre syn på längre håll så kan man som barn se till att vara utomhus i minst två timmar varje dag. Då får ögat oftare fokusera på saker som befinner sig längre bort, och då växer ögongloben mindre.

gamla glasögon

Ögonläkare: Vi går mot sämre seende

Nästan hälften av dagens unga européer har dålig syn.

Den kritiska perioden för utvecklandet av närsynthet inleds i 6-7 års ålder, när barnen börjar i skolan, och fortsätter ända fram till 16-20 års ålder.

- Vid de här åldrarna är det mycket viktigt att barn får vara tillräckligt mycket utomhus och syssla med olika aktiviteter där. Färska forskningsdata tyder på att risken för att synen försämras då minskar avsevärt, säger Tkatchenko.

Har det med tanke på synens utveckling någon skillnad om man läser från en bok eller helt enkelt använder en surfplatta eller en dator?

- Vi har inte specifika uppgifter om det här än men det verkar vara så att när ögonen fokuserar nära har det liknande effekter. Så troligen är det ingen skillnad mellan att läsa eller till exempel spela datorspel.

Studien om den genetiska kopplingen till närsynthet publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics.