Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Bergvärme har gett oss en enorm besparing"

Från 2015
Uppdaterad 07.09.2015 10:14.
Systempanel - bergvärme
Bild: Yle/Niklas Fagerström

De husbolag som har gått in för berg- eller jordvärme i Lovisa är ytterst nöjda med beslutet. Besparingarna i värmekostnader har varit märkbara.

Ett stort husbolag i Valkom har fått ner sina kostnader för värme med 67 procent. Bolaget bytte först till fjärrvärme men den visade sig bli för dyrt.

År 2013 blev det bergvärme, och det beslutet ångrar inte invånarna i bostadsbolaget.

– Fjärrvärmekostnaderna steg till mer än det dubbla på några år och det var inte hållbart i längden, berättar Pirkko Brand som är disponent för Valkombolaget.

Lovet beviljades snabbt

Det tog endast en vecka för bostadsbolaget i Valkom att få lov av staden att byta till bergvärme. Sedan borrade en entreprenör 19 brunnar. Investeringen kostade 300 000 euro.

Bostadsbolaget i fråga har tre hus med sammanlagt 65 bostäder. Innan övergången till bergvärme var uppvärmningskostnaderna lite under 100 000 euro per år. Första året med bergvärme var räkningen 33 000 euro.

– Här bör det påpekas att värmekostnaderna är husbolagens största utgift, påpekar Brand.

Olja byttes ut mot bergvärme

Leif Rosqvist är disponent för ett mindre höghus i Lovisa och ett par radhus i Lappträsk med bergvärme.

Han anser också att bergvärme innebär en besparing i värmekostnaderna, men understryker å andra sidan att det är en stor investering.

- Det kan ta tio till femton år innan investeringen betalar sig tillbaka, säger han.

De bostadsbolag han är disponent för bytte för några år sedan från olja till bergvärme.

- Det var samtidigt en miljögärning, säger Rosqvist.

Han berättar att kostnaderna för bergvärme ligger på mellan 40 och 50 euro per megawattimme, medan motsvarande kostnad för fjärrvärme ligger kring 70 euro per megawattimme.

Problem i grundvattenområden

Det är främst bostadsbolag i gamla Pernå och Liljendal som satsar på berg- eller jordvärme. Nästan hela centrala Lovisa är ett grundvattenområde där det inte är tillåtet att borra bergvärmebrunnar.

Fortum har bergvärme i en del av husen på inkvarteringsområdet en bit från kraftverket. Fastighets AB Pernå Bostäder har också bergvärme i två nybyggda radhus samt i pensionärsbostäderna.

Pernå Bostäders disponent Tuula Kallio är också hon nöjd med bergvärmen.

- Det är det enda vettiga alternativet i områden som saknar fjärrvärme, menar hon.

Hon talar för berg- eller jordvärme i nybyggda hus. På det här sättet kan man satsa på värmeslingor i golvet och då slipper man värmeelementen.

De flesta får lov

Byggnadstillsynen i Lovisa får årligen ungefär tjugo ansökningar om lov att få installera berg- eller jordvärme. På senare år har ansökningarna om att installera jordvärme blivit flera, De flesta ansökningar kommer från villaägare.

- I år har det kommit in tretton ansökningar och alla har beviljats lov, säger Rolf Skogberg vid byggnadstillsynen.

- Men om ansökan kommer in från ett grundvattenområde så blir det kinkigt. Då får vi komma på andra lösningar, säger Skogberg.

Det som vanligen blir aktuellt är fjärrvärme. Borgå energi har byggt ut sitt fjärrvärmenät i Lovisa under de senaste åren.